herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

„Złote Prymusy” rozdane

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Najwyższą średnią ocen wśród uczniów trzecich klas szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu dzierżoniowskiego osiągnął w tym roku Marcin Winiarski z II Liceum Ogólnokształcącego w Dzierżoniowie. Jego średnia wyniosła 5,56. Stypendium „Złoty Prymus” odebrał z rąk starosty Janusza Guzdka podczas uroczystego zakończenia roku szkolnego 27 kwietnia w dzierżoniowskim Kinoteatrze „Zbyszek”.

W tym roku aż 50 uczniów ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych osiągnęło średnie ocen kwalifikujące ich do zdobycia, przyznawanego przez Starostwo Powiatowe, stypendium „Złoty Prymus”. Przed absolwentami jeszcze matura, ale mimo to ważny okres w życiu mają już za sobą. „Szczęśliwej drogi” głosiło hasło rozwieszone w Kinoteatrze. I właśnie nawiązując do tego hasła starosta życzył absolwentom udanej kariery zawodowej. Podkreślał też, że niemały wkład w ich obecne i przyszłe osiągnięcia mieli nauczyciele, którzy starali się przekazać im jak najwięcej wiedzy. Uczniowie udowodnili, że nie zapomnieli o tym, składając na ręce dyrektorki szkoły Marzeny Kudry kwiaty z podziękowaniem dla kadry nauczycielskiej za włożony trud i poświęcenie w ich wykształcenie.

Kolejnego dnia stypendia zostały wręczone w pozostałych szkołach. Uczniowie odebrali je z rąk wicestarosty Marka Pioruna i sekretarza Powiatu Dzierżoniowskiego Zbigniewa Dragana.

Wysokość stypendiów była uzależniona od średniej ocen i wynosiła od 300 zł do 500 zł. W tym roku 300 zł otrzymali uczniowie, którzy osiągnęli średnią od 4,75 do 5,09, 350 zł – od 5,1 do 5,39, a 400 zł – od 5,4 wzwyż. Natomiast 500 zł wręczono uczniowi, który uzyskał najwyższą średnią ocen.

W I Liceum Ogólnokształcącym w Dzierżoniowie stypendia odebrali: Weronika Krystek, Nina Stojanowska, Antonina Bogucka, Anna Wiśniewska, Filip Koselski, Martyna Lipińska, Agata Szymczakiewicz, Marcin Umiński, Kinga Kulawik, Marta Ligocka, Bernadeta Pawełoszek, Aleksandra Krupiarz, Ewelina Słowik, Dominika Fedko, Nikola Kunysz, Julia Michalska, Aleksandra Nast, Monika Nagły, Ewa Okowińska i Dominika Sadkowska.

W II Liceum Ogólnokształcącym w Dzierżoniowie stypendia otrzymali: Marcin Winiarski, Joanna Patalon, Andrzej Zieliński, Justyna Sokulska, Kinga Gniedziejko, Kinga Terech, Barbara Jamrozik, Oliwia Kubiak, Maja Jachowicz,Wiktoria Woronowicz, Paweł Bajak, Natalia Czuwara, Ewa Dawidowicz, Radosław Pietras, Natalia Prynda i Natalia Wasilewska.

W Zespole Szkół nr 1 w Dzierżoniowie na stypendia zapracowali: Przemysław Czyż, Jakub Łukasz Buda, Rafał Władysław Kuruc, w Zespole Szkół nr 3 w Dzierżoniowie – Paweł Surma, Monika Kotuła, Aleksandra Kozłowska, Aleksandra Frydel, Paulina Bagińska i Natalia Niewiadoma, a w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie – Magdalena Kasprzyk i Nikola Zuber.

Natomiast w Liceum Ogólnokształcącym w Bielawie stypendia odebrali: Kinga Anita Satory, Alicja Zofia Froń i Mateusz Kazimierz Furgał.