herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Konkursy na dyrektorów szkół

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Zarząd Powiatu Dzierżoniowskiego ogłosił konkursy na stanowiska trzech dyrektorów szkół i placówek prowadzonych przez powiat. Termin składania ofert mija 22 maja.

Konkursy dotyczą kandydatów na stanowiska dyrektorów:

  • II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Dzierżoniowie,
  • Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie
  • Powiatowego Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Edukacyjnego w Dzierżoniowie,

Oferty należy składać do 22 maja 2017 r. do godz. 15.00:

  • osobiście w sekretariacie starosty dzierżoniowskiego, Rynek 27 (II piętro, pokój 202),
  • pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie, Rynek 27, 58-200 Dzierżoniów.

Ogłoszenia o konkursach zostały zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie http://bip.pow.dzierzoniow.pl/ w dziale „Konkursy i nabory”.

Informacje o konkursach można uzyskać też pod nr tel. 74 832 52 03 lub 74 832 18 62.

Konkursy przeprowadzą komisje powołane przez Zarząd Powiatu. Nowo wybranym dyrektorom funkcja zostanie powierzona od 1 września na okres pięciu lat.

 

Ogłoszenia o konkursach