herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Archiwum: czerwiec 2021

Na zdjęciu widnieje wystawa zdjęć na sztalugach pod nazwą Powiat Dzierżoniowski wczoraj i dziś. Wystawa znajduje się w korytarzu Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie przy ulicy Świdnickiej 38 na pierwszym piętrze.

Wystawa fotografii w Starostwie Powiatowym

Od 28 czerwca na pierwszym piętrze Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie (ul. Świdnicka 38) można oglądać wystawę fotografii pod nazwą "Powiat Dzierżoniowski wczoraj i dziś".

Edukacja prawna

16 i 24 czerwca Stowarzyszenie Niezależne Forum Doradczo-Szkoleniowe przeprowadziło spotkania edukacyjne w Centrum Seniora w Dzierżoniowie i Domu Pomocy Społecznej w Niemczy.

Starostwo Powiatowe - rynek

Starostwo Powiatowe znosi część obostrzeń sanitarnych w obsłudze klienta

Od 1 lipca Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie znosi część obostrzeń sanitarnych obowiązujących na terenie urzędu od wielu miesięcy.

Wotum zaufania i absolutorium dla Zarządu Powiatu Dzierżoniowskiego

29 czerwca odbyła się sesja Rady Powiatu Dzierżoniowskiego, której głównym tematem była debata nad Raportem o stanie Powiatu Dzierżoniowskiego za 2020 rok.

Powiatowa Komisja Bezpieczeństwa i Porządku

24 czerwca odbyło się pierwsze w tym roku spotkanie Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, pod przewodnictwem wicestarosty Andrzeja Bolisęgi.

Pomóż uczniom wygrać podwórko marzeń

Kilka gmin z powiatu dzierżoniowskiego bierze udział w ogólnopolskiej akcji NIVEA, której celem jest budowa atrakcyjnych podwórek dla najmłodszych.

Zdjęcie fragmentu ulicy z namalowanym farbą symbolem osoby siedzącej na wózku inwalidzkim

Wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów

Jeżeli jesteś osobą niepełnosprawną do 16 roku życia bądź osobą ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności możesz ubiegać się o asystenta, który będzie wspierał cię w życiu dnia codziennego.

Poszukiwani asystenci osób niepełnosprawnych oraz specjaliści z zakresu psychologii, pielęgnacji, rehabilitacji i dietetyki

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia w Dzierżoniowie poszukuje asystentów osób niepełnosprawnych oraz specjalistów z zakresu psychologii, pielęgnacji, rehabilitacji i dietetyki.

Rok szkolny 2020/2021 – zakończony

25 czerwca we wszystkich szkołach średnich prowadzonych przez Powiat Dzierżoniowski odbyły się uroczystości kończące rok szkolny 2020/2021.

Otwarcie ścieżki sensorycznej

22 czerwca odbyło się otwarcie ścieżki sensorycznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. ks. Jana Twardowskiego w Piławie Górnej.

Sesja Rady Powiatu Dzierżoniowskiego – 29 czerwca

29 czerwca o godzinie 9:00 odbędzie się sesja Rady Powiatu Dzierżoniowskiego. Po kilku miesięcznej przerwie spowodowanej pandemią COVID-19, obrady ponownie zostaną przeprowadzone w formie stacjonarnej. Do tej pory bowiem zarówno komisje, jak i sesje odbywały się w formie zdalnej.

Regaty żeglarskie o puchar Starosty Dzierżoniowskiego „Pod żaglami powiatu” – szkolenie załóg

18 września na przystani BKŻ „Wielka Sowa” nad Jeziorem Bielawskim odbędą się drugie regaty żeglarskie o puchar Starosty Dzierżoniowskiego „Pod żaglami powiatu”.