herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Absolutorium dla Zarządu Powiatu

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Powiatowi radni jednogłośnie przyjęli sprawozdanie finansowe wraz z wykonaniem budżetu za 2016 rok. Udzieli też absolutorium Zarządowi Powiatu Dzierżoniowskiego.

Głównym tematem XXXIII sesji Rady Powiatu, która odbyła się 27 czerwca było omówienie wykonania budżetu za ubiegły rok. Jego znaczącą część, bez której lokalna społeczność nie mogłaby się rozwijać są inwestycje. – Inwestycje przeprowadzone przez Powiat Dzierżoniowski w ubiegłym roku kosztowały 9,2 mln zł. Sztandarową, której II etap kosztował 4,1 mln zł była przebudowa drogi Pieszyce – Bielawa wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej oraz miejsc odpoczynku. Oba etapy kosztowały ponad 10 mln zł, a Powiat wydał na nie tylko 30%, reszta to pozyskane środki zewnętrzne – mówi starosta Janusz Guzdek. – Następną ważną inwestycją pod względem turystycznym i lokalnym była modernizacja drogi od Olesznej do granic powiatu (Sulistrowiczki). Decydując się na kolejne inwestycje staramy się zmieniać wygląd i bezpieczeństwo naszych wsi poprzez budowę chodników. W ubiegłym roku nowe chodniki powstały we: Włókach, Mościsku, Gilowie, Józefówku, Roztoczniku i Piławie Górnej. W tym roku powstaną następne. Natomiast przy ZSO w Bielawie wybudowany został zewnętrzny kompleks sportowy wyposażony w boiska, bieżnię z miejscem do skoków w dal oraz siłownię. Zakończona została też, trwająca 3 lata, modernizacja budynku SOSW w Piławie Górnej, której efektem jest wymiana wszystkich okien, likwidacja przestarzałej kotłowni węglowej na rzecz ekologicznej na biomasę, wymiana instalacji c.o., oświetlenia oraz drzwi budynku. Nie zapominamy również o najważniejszej w powiecie placówce medycznej, jaką jest Szpital Powiatowy. W 2016 roku zwiększyliśmy jej kapitał zakładowy o 750.000 zł, dzięki czemu zmodernizowane zostały kolejne pomieszczenia oddziału ginekologiczno-położniczego i pracowni endoskopii. W tym roku utworzona zostanie pracownia fizjoterapii ambulatoryjnej i szkoła rodzenia. Prace rozpoczęły się pod koniec ubiegłego roku.

Starosta w swym wystąpieniu zwracał też uwagę radnych na rekordowe kwoty, jakie udało się pozyskać w ubiegłym roku ze środków unijnych na inwestycje. Większość z nich będzie realizowanych w tym i w przyszłym roku.

Od strony finansowej wykonanie budżetu omówiła skarbniczka Iwona Swendrak-Zając, która w podsumowaniu stwierdziła, że zamiast planowanego deficytu udało się zaoszczędzić blisko 3,5 mln zł. – Ta nadwyżka m.in. pozwoli aplikować o kolejne środki unijne. Jesteśmy bowiem w nielicznej grupie samorządów powiatowych, które mogą zapewnić środki na wkład własny przy pozyskiwaniu dotacji zewnętrznych – podsumował starosta.

W dalszej części obrad radni przyjęli kilka uchwał, w tym w sprawie: zmian w budżecie na 2017 r., regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków, określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, a także wybrali na swojego przedstawiciela w Stowarzyszeniu Turystycznym Gmin Gór Sowich radnego Krzysztofa Nawrota. Przyjęli także plan pracy na II półrocze komisji stałych Rady Powiatu.

Poza częścią merytoryczną podczas sesji zostały wręczone nominacje na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych. Konkurs odbył się 31 maja w siedzibie Starostwa Powiatowego. Dyrektorką II Liceum Ogólnokształcącego w Dzierżoniowie została Marzena Kudra, dyrektorką Powiatowego Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Edukacyjnego w Dzierżoniowie – Elżbieta Pasek, a dyrektorem Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie – Ireneusz Rutowicz. Nominacje na najbliższe pięć lat wręczali starosta Janusz Guzdek i przewodnicząca Komisji Edukacji i Kultury Elwira Chamczyńska.