herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Budżet nastawiony na rozwój

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Rada Powiatu uchwaliła plan finansowy na 2019 rok. Zakłada on, że wydatki inwestycyjne wyniosą blisko 10% wszystkich wydatków, czyli ponad 9 mln zł.

Opracowywanie budżetu na 2019 rok zbiegło się ze zmianą kadencji oraz zmianą władz powiatu. Starosta Grzegorz Kosowski wnosząc o jego przyjęcie, podkreślił, że plan finansowy został przygotowany przez poprzedni Zarząd Powiatu, ale został poddany wnikliwej analizie obecnego Zarządu.

– Stwierdziliśmy, że jest to budżet, który zaspokaja wszystkie dziedziny narzuconych ustawowo powiatowi zadań. Zostały zaplanowane inwestycje w oświacie i pomocy społecznej, w zakresie poprawy bezpieczeństwa na drogach i w ochronie zdrowia. Już na początku roku środki zaplanowane na inwestycje wynoszą blisko 10% wszystkich wydatków, czyli ponad 9 mln zł. Plany ambitne, ale możliwe do zrealizowania przede wszystkim dlatego, że na większość tych inwestycji zostały pozyskane środki z Unii Europejskiej – mówił starosta.

W budżecie na 2019 znalazły się następujące inwestycje (większość zadań jest kontynuacją inwestycji rozpoczętych w latach poprzednich):

  • budowa ścieżki rowerowej do Wojsławic – inwestycja dofinansowana z Regionalnego Programu Operacyjnego (1.701.961,00 zł),
  • scalanie gruntów we wsi Piława Dolna i części wsi Owiesno – inwestycja dofinansowana z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (1.053.899,00 zł),
  • przebudowa drogi we Włókach (1.000.000,00 zł),
  • modernizacja drogi w Jaźwinie (280.815,00 zł),
  • pomoc dla Miasta Dzierżoniów na dofinansowanie przebudowy ul. Cichej, Szpitalnej i Okrzei (200.000,00 zł),
  • osuszanie ścian i piwnic w ZS nr 1 w Dzierżoniowie (650.000,00 zł),
  • modernizacja pracowni w ZS nr 3 w Dzierżoniowie – inwestycja dofinansowana z RPO (350.000,00 zł),
  • podniesienie kapitału zakładowego NZOZ Szpital Powiatowy (3.000.000,00 zł),
  • utworzenie mieszkań chronionych w Piławie Górnej – inwestycja dofinansowana z RPO (866.634,00 zł),
  • monitoring w DPS w Bielawie (25.000,00 zł).

Planowane na 2019 rok dochody wyniosą 91,4 mln zł, a wydatki 92,4 mln zł. Deficyt zostanie pokryty kredytem na inwestycje. Jego zaciągnięcie nie zwiększy długu powiatu. Zadłużenie na początku 2019 roku wyniesie 7 mln zł, a na koniec roku 6,5 mln zł, a Powiat Dzierżoniowski spełnia wszystkie wskaźniki wynikające z ustawy o finansach publicznych.
Uchwała budżetowa została przyjęta 13 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i 8 „wstrzymuję się”.

Uchwały Rady Powiatu VI kadencji wraz z głosowaniem imiennym

Podczas sesji uhonorowano także laureatów konkursu na najpiękniejszą szopkę bożonarodzeniową