herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Część zabytków odtworzona

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Do niedawna zniszczone i zapomniane, dziś odzyskują dawną świetność. Mowa o zabytkach odkrytych w auli I LO w Dzierżoniowie.

Zamiast boazerii na ścianach auli w I LO w Dzierżoniowie widnieją dekoracje malarskie. Właśnie zakończyła się konserwacja polichromii ściennych z XIX w. przedstawiających motywy geometryczne i roślinne.

Zadanie to zostało wykonane dzięki pozyskaniu przez powiat dzierżoniowski dotacji w wysokości blisko 40 tys. zł od Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Jego realizacja była poprzedzona wymianą instalacji elektrycznej.

Pełny koszt tegorocznych prac przy remoncie auli to 114 tys. zł. Pozostałe środki w kwocie 74 tys. zł pochodziły z budżetu powiatu.

aula7

Remont sali, w której odbywają się najważniejsze wydarzenia szkolne i nie tylko, rozpoczął się w ubiegłym roku i był spowodowany przeciekaniem stropu. Pod ściągniętą boazerią odkryto dekoracje na ścianach, ale też na drewnianym stropie polichromowanym.

Nowo odkryte zabytki wraz z witrażami wypełniającymi otwory okienne zostały wpisane do rejestru zabytków ruchomych. Obecnie konieczne jest odsłonięcie i wykonanie konserwacji dekoracji malarskich na stropie oraz remont witraży.

– W tym obiekcie młodzież uczy się historii, ale też poszanowania historii i tradycji, dlatego kontynuowanie prac przy odtworzeniu zabytków nabiera szczególnego znaczenia – mówi starosta Janusz Guzdek. I dodaje: – Jest ono jednak uzależnione od pozyskanych środków zewnętrznych. Właśnie złożyliśmy wniosek o dofinansowanie w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Efektem prac będzie uzyskanie jednorodnego, spójnego kolorystycznie wnętrza o dużych walorach artystycznych, nawiązującego do historii regionu.


Zabytki wchodzące w skład auli I LO w Dzierżoniowie:
– dekoracja malarska ornamentowa utworzona z motywów geometrycznych i roślinnych, zachowana na ścianach (XIX w.),
– strop drewniany polichromowany, zdobiony sześcioma drewnianymi tarczami herbowymi (po trzy z każdej strony) przedstawiającymi herby Królestwa Prus, Dzierżoniowa i Śląska z 1868 r.,
– witraże o tematyce ornamentalnej z przedstawieniami figuralnymi Pitagorasa, bakałarza z uczniem i Króla Dawida (1909 r.).