herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Starostwo przyjęło plan doskonalenia

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Podniesienie jakości świadczonych usług to cel, do którego dąży Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie. W jego osiągnięciu ma pomóc wdrożenie w urzędzie modelu CAF.

Wspólna Metoda Oceny – CAF 2013 (ang. Common Assessment Framework) to jedno z narzędzi kompleksowego zarządzania jakością mające na celu wsparcie organizacji administracji publicznej w poprawie wyników działalności.

Specjalnie powołany zespół pracowników dokonał samooceny urzędu, zidentyfikował  obszary wymagające poprawy i zaproponował działania doskonalące. Na tej podstawie powstał plan doskonalenia zaakceptowany przez kierownictwo Starostwa.

Plan obejmuje trzy projekty działań, które dotyczą:
– modernizacji parkingu przy obiekcie Starostwa na ul. Świdnickiej 38 prowadzącej do zwiększenia o 30 miejsc parkingowych dla klientów,
– opracowania nowych, bardziej atrakcyjnych niż coroczna ankieta, źródeł pozyskiwania informacji o postrzeganiu Starostwa w celu badania satysfakcji klienta,
– wprowadzenia nowych zasad motywowania pracowników, które będą wspierać tych, którzy wyróżniają się szczególnym zaangażowaniem, co przyczyni się do podniesienia jakości usług świadczonych na rzecz klientów.

Realizacja planu potrwa do grudnia 2017 roku i będzie służyła poprawie funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie.

Wdrożenie modelu CAF w Starostwie odbywa się w ramach projektu „Systemowe wsparcie procesów zarządzania w JST” współfinansowanego przez Unię Europejską, którego liderem jest Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji.

Sprawozdanie z wyników samooceny z wykorzystaniem modelu CAF

Plan doskonalenia na podstawie wyników samooceny CAF

Spotkanie z ekspertem