herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

ul. Piastowska 1
58-200 Dzierżoniów
tel. 74 832 32 30
godziny pracy:
– poniedziałek – piątek 7.30-15.30

Do zadań Zespołu należy wydawanie:

 • orzeczeń o stopniu niepełnosprawności,
 • orzeczeń o niepełnosprawności,
 • orzeczeń do ulg i uprawnień,
 • legitymacji osoby niepełnosprawnej,

Wydawane przez Zespół orzeczenia uprawniają osoby niepełnosprawne do:

 • korzystania z rehabilitacji,
 • korzystania z systemu pomocy społecznej,
 • korzystania z systemu wsparcia w samodzielnej egzystencji,
 • korzystania z ulg i uprawnień oraz dają możliwość skorzystania z:
  • zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i sprzęt pomocniczy,
  • udziału w terapii zajęciowej,
  • szkoleń,
  • odpowiedniego zatrudnienia.