herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

ul. Piastowska 1
58 – 200 Dzierżoniów
tel. 74 833 98 95,
e-mail: pcpr@pcprdzierzoniow.pl

godziny pracy:
– od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30

Zadania realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia z zakresu rehabilitacji społecznej:

 1. realizacja zadań Zespołu w zakresie powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
 2. obsługa osób niepełnosprawnych i przyjmowanie wniosków w zakresie:
 3. dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych,
 4. dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny,
 5. dofinansowania zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów,
 6. dofinansowania likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych,
 7. dofinansowanie w części lub całości kosztów tworzenia działania  warsztatów terapii zajęciowej,
 8. przeprowadzanie kontroli warsztatu terapii zajęciowej,
 9. przeprowadzanie wizji w miejscu zamieszkania osób niepełnosprawnych w zakresie likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się,
 10. pozyskiwanie środków zewnętrznych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez przygotowywanie projektów oraz ich realizacja,
 11. wydawanie wniosków w sprawie wydania orzeczenia o niepełnosprawności i o stopniu niepełnosprawności, a także o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej,
  • wydawanie wniosków indywidualnym osobom niepełnosprawnym w zakresie dofinansowania z PFRON na realizację programów,
  • tworzenie bazy danych osób korzystających ze środków PFRON,
  • przygotowywanie dyspozycji finansowych w zakresie prowadzonych spraw,
  • realizacja innych programów z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych.