herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Parkowanie osób niepełnosprawnych

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Karty parkingowe dla niepełnosprawnych

Wydawaniem kart uprawniających do parkowania na tzw. kopertach zajmuje się:

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
ul. Piastowska 1
58-200 Dzierżoniów
tel./ faks 74 832 32 30
e-mail: pzon@pcprdzierzoniow.pl

godziny pracy:
poniedziałek – piątek 7.30 – 15.30

Bliższe informacje nt. zasad wydawania kart parkingowych

Abonament roczny w kwocie 15 zł uprawnia do postoju:

1) pojazdów kierowanych lub przewożących osoby zaliczone do znacznego stopnia niepełnosprawności przez powiatowy lub wojewódzki zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności,
2) pojazdów rodziców lub opiekunów prawnych osób przewożących osoby, które nie ukończyły 16. roku życia, zaliczone do osób niepełnosprawnych przez powiatowy lub wojewódzki zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Wydawaniem abonamentów zajmuje się:

Biuro Strefy Płatnego Parkowania
ul. Nowa 5
58-200 Dzierżoniów
Godziny pracy:
poniedziałek – piątek 9.30 – 18.30

Bliższe informacje nt. strefy płatnego parkowania w Dzierżoniowie