herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Konkursy plastyczne rozstrzygnięte

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

W środę 18 maja w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie odbyła się uroczystość wręczenia nagród w dwóch konkursach plastycznych – XVIII Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym dla Dzieci i Młodzieży pod hasłem „W trosce o nasze bezpieczeństwo” i I Wojewódzkim Konkursie Plastycznym dla Dzieci Przedszkolnych pod hasłem „112 – ratuje życie”.

Nagrody dzieciom wręczyli: starosta Janusz Guzdek, komendant PPSP w Dzierżoniowie Dariusz Kopa i wicekomendant KPP w Dzierżoniowie Przemysław Marut. Ogółem w obu konkursach przyznano 17 nagród, w tym cztery specjalne komendantów dzierżoniowskiej Straży Pożarnej i Policji.

Na XVIII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci i Młodzieży pod hasłem „W trosce o nasze bezpieczeństwo” na etap powiatowy wpłynęło 139 prac. Zadaniem młodych plastyków było przedstawienie prawidłowych zachowań dzieci i młodzieży w domu, na ulicy, w szkole, na wycieczce, podczas nauki i zabawy. Organizatorom chodziło o promowanie wiedzy z szeroko rozumianego bezpieczeństwa.

Natomiast w ramach I edycji Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci Przedszkolnych pod hasłem „112 – ratuje życie” do Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie trafiło 47 prac. Nim dzieci przystąpiły do rysowania musiały poznać numer 112 i zrozumieć jego znaczenie w ratowaniu życia, zdrowia, mienia lub środowiska.

– Coraz częściej słyszymy o tym, że w chwilach zagrożenia nawet najmniejsze dzieci wiedzą jak się zachować i kogo powiadomić o tym co się dzieje. Takie konkursy, jak te, które dzisiaj rozstrzygnęliśmy przyczyniają się do wzrostu świadomości u dzieci oraz utrwalenia zasad bezpiecznego zachowania i znaczenia numeru 112 w ratownictwie – mówił do zebranych starosta Janusz Guzdek.

Dyplomy za udział w konkursach otrzymają wszystkie dzieci. Prace wszystkich laureatów konkursu zostały przesłane na etap wojewódzki.

Koordynatorem konkursu był Wydział Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie.

Lista laureatów konkursu „W trosce o nasze bezpieczeństwo”
Lista laureatów konkursu „112 – ratuje życie”