herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Rehabilitacja społeczna i zawodowa

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Wręczenie nagród w Konkursie „NGO – to jest to!” oraz przedstawienie sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia w Dzierżoniowie to główne tematy XXX sesji Rady Powiatu Dzierżoniowskiego, która odbyła się we wtorek 28 marca.

Sprawozdanie z działalności PCPRiOZ w Dzierżoniowie przedstawiła dyrektorka placówki Anna Łata. Mówiła przede wszystkim o realizacji zadań finansowanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2016 r. Ogółem na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych wydatkowano 2.714.221 zł. Dzięki wsparciu finansowemu udało się zlikwidować wiele barier architektonicznych (remonty łazienek, wymiana ogrzewania, montaż wind) oraz technicznych. 915 osób dorosłych i 44 dzieci zaopatrzono w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze (aparaty słuchowe, obuwie ortopedyczne, protezy piersi, ud i podudzi, wózki inwalidzkie, pionizatory, pieluchomajtki, worki do zbiórki moczu, cewniki, materace przeciwodleżynowe). W 2016 roku zrealizowano wnioski Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Bielawie oraz Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów z Dzierżoniowa i dofinansowano zakupy m.in. roweru trekkingowego i roweru rehabilitacyjnego. PCPRiOZ dofinansowało także zadania z zakresu sportu, kultury, turystyki i rekreacji osób niepełnosprawnych organizowane przez: Polski Związek Niewidomych koła w Dzierżoniowie i Bielawie, Związek Emerytów i Rencistów w Dzierżoniowie, Dzienne i Środowiskowe Domy Pomocy Społecznej w Bielawie i Dzierżoniowie, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Piławie Górnej, Stowarzyszenia „Amazonki” oraz Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Dzierżoniowie. PCPRiOZ przekazało także środki na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dzierżoniowie i Piławie Górnej.

W części roboczej sesji radni podjęli kilka uchwał. Postanowili udzielić pomocy finansowej Gminie Miejskiej Dzierżoniów w wysokości 75.000 zł. Środki zostaną przekazane na dofinansowanie modernizacji dachu budynku miejskiego przy ul. Świdnickiej 26 w Dzierżoniowie, w którym mieści się Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy będący niepubliczną placówką oświatową Powiatu Dzierżoniowskiego.

Ponadto radni ustanowili limit poręczeń dla Zarządu Powiatu Dzierżoniowskiego do kwoty 2.700.000 zł. Poręczenie dotyczy obligacji wraz z odsetkami, które wypuści Szpital Powiatowy na realizację inwestycji polegającej na przebudowie parterowego pawilonu na pracownię rehabilitacji ambulatoryjnej oraz szkołę rodzenia, a także instalację windy w budynku szpitala.

Radni w trakcie sesji podjęli też uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na okres od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r. Radni uchwalili również zmiany w budżecie Powiatu Dzierżoniowskiego.

Laureaci Konkursu „NGO – to jest to!”