herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Niemcza – Honorowa Stolica Powiatu Dzierżoniowskiego

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

O turystyce w powiecie dzierżoniowskim, a także o zbliżającym się obchodach 1000-lecia obrony Niemczy rozmawiali 31 maja na wyjazdowej sesji w Wojsławicach powiatowi radni.

Zebrani w tym dniu prelegenci zdecydowanie twierdzili, że powiat dzierżoniowski, a także tereny wokół niego, to idealne miejsce dla rozwoju turystyki. Tomasz Dudlej, podinspektor ds. promocji powiatu Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie zapoznał zebranych z potencjałem turystycznym powiatu i podkreślał, że oprócz tworzenia np. nowych ścieżek rowerowych konieczne jest dobre promowanie tego co już mamy, a może to nastąpić głównie przy współpracy i wymianie informacji pomiędzy gminami. Stworzenie spójnej, wspólnej oferty może zainteresować ewentualnych turystów. Także o wspólnym produkcie turystycznym mówił burmistrz Niemczy Grzegorz Kosowski, który zaprezentował walory turystyczne swojej gminy.

Natomiast Robert Tarka, przedstawiciel Stowarzyszenia Geopark Przedgórze Sudeckie mówił o coraz popularniejszej w ostatnim czasie geoturystyce bazującej na poznawaniu obiektów i procesów geologicznych. Podkreślał, że atrakcje turystyczne są ważne, ale niewystarczające. Musi istnieć cała baza materialno-organizacyjna, bez której kulturowe i przyrodnicze walory nie zostaną wykorzystane. Właśnie o naturalnych walorach tutejszych terenów, jak np. skałach mineralnych wspominał również prof. Tomasz Nowak dyrektor Arboretum w Wojsławicach.

Podsumowując kwestię odpowiedniego przygotowania się do przyjęcia turystów prezes Stowarzyszenia Turystycznego Gmin Gór Sowich Marek Chmielewski poinformował o realnej możliwości powrotu kolei do Bielawy i to jeszcze podczas tych wakacje.

1000-lecie obrony grodu

W dniu sesji radni zapoznali się z historią Niemczy. Przespacerowali się uliczkami grodu z przewodnikiem i usłyszeli informacje na temat przygotowań do przyszłorocznych obchodów 1000-lecia obrony grodu. Obejrzeli także zabytkowy witraż, który przed laty dyrektorowi Niemczańskiego Ośrodka Kultury Andrzejowi Kukule udało się uratować przed całkowitym zniszczeniem.

Chcąc włączyć się w obchody radni przegłosowali stanowisko, w którym wyrazili chęć wsparcia gminy w przygotowaniu jubileuszu obrony i nadali Niemczy w 2017 roku tytuł Honorowej Stolicy Powiatu Dzierżoniowskiego, na dowód czego starosta Janusz Guzdek wręczył burmistrzowi Grzegorzowi Kosowskiemu okolicznościową pieczęć i treść stanowiska, a ponadto zadeklarował pomoc finansową w renowacji witraża w wysokości 10.000 zł.