herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

O pomocy społecznej na sesji Rady Powiatu

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Tematem pomocy społecznej, w tym pieczą zastępczą i podziałem środków dla osób niepełnosprawnych zajmowali się radni powiatowi podczas sesji 26 marca.

Przed rozpoczęciem obrad przewodniczący Rady Powiatu Jacek Grzebieluch i starosta Grzegorz Kosowski wręczyli gratulacje dwóm radnym.
Marcinowi Piętowi za otrzymanie od Wojewody Dolnośląskiego wyróżnienia w konkursie „Sołtys Roku 2018” jako dowód uznania dla pracy na rzecz Włók.
Natomiast dla członka Zarządu Powiatu Adama Domagały za ukończenie Maratonu w Barcelonie jako efekt wytrwałości w codziennych treningach i promowanie zdrowego stylu życia.

Następnie kontynuowana była dyskusja na temat sytuacji NZOZ Szpitala Powiatowego w Dzierżoniowie sp. z o.o. – na wniosek radnych, którzy chcieli mieć dodatkową możliwość zadawania pytań do prezesa jednostki Macieja Smolarza po analizie informacji otrzymanych na lutowej sesji.

W głównym temacie sesji wystąpiła Elżbieta Jabrzyk, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia w Dzierżoniowie, która omówiła realizację w 2018 roku zadań kierowanej przez siebie jednostki. PCPR zajmuje się pomocą społeczną, wspieraniem rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, wspieraniem osób niepełnosprawnych oraz promocją i ochroną zdrowia.

– Organizujemy także rodzinną pieczę zastępczą, co znaczy że prowadzimy nabór kandydatów na rodziców zastępczych i ich szkolimy – mówiła Elżbieta Jabrzyk. – Osoby chętne do pełnienia tej funkcji zapraszamy do kontaktu.

W trakcie obrad głos zabrali m.in. Tadeusz Skrzypek, prezes fundacji „Dolnośląski Uniwersytet Niepełnosprawności” i Elżbieta Lipińska, prezes zarządu okręgu dolnośląskiego Polskiego Związku Niewidomych, którzy przybliżyli problemy osób niepełnosprawnych.

W pozostałej części sesji radni podjęli kilka uchwał, m.in. w sprawie podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019 roku. Rada Powiatu ze względu na duże potrzeby w zakresie dofinansowania w sprzęt rehabilitacyjny i przedmioty ortopedyczne (wnioski niezrealizowane w roku 2018 i złożone od początku 2019 roku już opiewają na kwotę ponad 900 tys. zł) postanowiła na ten cel przeznaczyć 952 tys. zł. Na likwidację barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych przeznaczono 120 tys. zł, a na turnusy rehabilitacyjne 50 tys. zł (środki przewidziane są dla dzieci). Największą kwotę, bo blisko 1,7 mln zł, stanowią wydatki Warsztatów Terapii Zajęciowej, na które powiat nie ma wpływu. W sumie środki z PFRON-u dla Powiatu Dzierżoniowskiego wynoszą 2,8 mln zł i są ograniczone w stosunku do lat ubiegłych.

Podczas sesji radni wyrazili zgodę na to, by dochody powiatu były regulowane kartą płatniczą, udzielili dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków – w roku 2019 kwotę 50 tys. zł otrzyma kościół pw. św. Jana Chrzciciela w Sieniawce, a także wprowadzili zmiany do uchwały budżetowej na rok 2019.

Więcej informacji na temat sesji Rady Powiatu