herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

O Szpitalu Powiatowym w Dzierżoniowie

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Głównym tematem sesji Rady Powiatu, która odbyła się 23 lutego, była promocja i ochrona zdrowia oraz działalność i plany rozwoju NZOZ Szpitala Powiatowego w Dzierżoniowie Sp. z o.o..

Rozwój szpitala

Spotkanie rozpoczęło się od wystąpienia Pana Macieja Smolarza – Prezesa Zarządu, Dyrektora NZOZ Szpital Powiatowy w Dzierżoniowie Sp. z o. o., który przedstawił zebranym postęp dotychczasowych działań zmierzających do poprawy jakości świadczonych usług, a także zaprezentował szczegółowy plan rozwoju jednostki oraz wskazał kierunek, w którym będą zmierzały kolejne przedsięwzięcia. Wśród przedstawionych planów jednymi z najważniejszych są te dotyczące remontów w budynkach szpitala w Dzierżoniowie i w Bielawie. Pierwszym przedsięwzięciem będzie remont byłej pralni w Bielawie z przeznaczeniem na Dział Rehabilitacji Ambulatoryjnej. W planach znalazła się również przebudowa budynków szpitala w Dzierżoniowie z przeznaczeniem na nową, parterową lokalizację nowoczesnego działu fizjoterapii i szkoły rodzenia, a także uruchomienie oddziału intensywnej opieki medycznej, przeniesienie oddziału pediatrycznego z Bielawy do Dzierżoniowa oraz między innymi otwarcie apteki przyszpitalnej i zagospodarowanie terenów wokół budynków szpitala na miejsca parkingowe dla odwiedzających i tereny zielone dla osób przebywających na oddziałach szpitalnych.

Podczas swojego wystąpienia Prezes szpitala podziękował Radnym za podwyższenie kapitału jednostki, dzięki czemu możliwy remont oddziału ginekologiczno-położniczego i pracowni endoskopowej.
Po wystąpieniu prezesa Radni przekazali swoje wątpliwości i wnioski, a także pomysły wprowadzenia dodatkowych działań zwiększających komfort leczonych w szpitalu pacjentów i odwiedzających ich gości.

Pomoc dla Gminy Bielawa

Po przerwie Radni zajęli się sprawą udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy Bielawa. Pieniądze przekazane przez Starostwo Powiatowe, zostaną przeznaczone na przebudowę drogi gminnej w obrębie ul. Wysokiej w Bielawie, prowadzącej do drogi wojewódzkiej nr 384 oraz drogi powiatowej nr 3006D. Wniosek o przekazanie dofinansowania został zaakceptowany jednogłośnie.

Uchwały

Poza tym podczas sesji radni podjęli kilka uchwał. Dotyczyły one m.in. ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania. Kolejną poddaną pod głosowanie uchwałą była zmiana Uchwały Budżetowej na rok 2016 oraz rozpatrzenie w głosowaniu tajnym, wniosku radnych dotyczącego odwołania radnego Mariana Kowala z funkcji Przewodniczącego Rady Powiatu Dzierżoniowskiego. Wniosek grupy radnych został odrzucony, tym samym Marian Kowal nadal będzie pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Powiatu Dzierżoniowskiego.

Na koniec głos zabrał Starosta Dzierżoniowski Janusz Guzdek, który przedstawił sprawozdanie z działań inwestycyjnych powiatu, które mają być zrealizowane w roku 2016 oraz planów dotyczących potencjalnych źródeł finansowania inwestycji i współpracy z gminami Ziemi Dzierżoniowskiej.