herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Październikowa sesja Rady Powiatu Dzierżoniowskiego

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Najbliższa sesja Rady Powiatu Dzierżoniowskiego odbędzie się 27 października 2020r. o godz. 9.00. Ze względu na panującą w kraju sytuacje epidemiologiczną, sesja odbędzie się w formie on-line.

Wszystko po to, aby zachować względy bezpieczeństwa i minimalizować ryzyko rozprzestrzeniania się COVID-19.
27 października w sali sesyjnej obecny będzie Przewodniczący Rady Powiatu. Starosta, wicestarosta i radni będą uczestniczyć w obradach zdalnie, przy pomocy tabletów.
Głosowania nad poszczególnymi uchwałami odbywać się będą za pośrednictwem elektronicznego systemu obsługi e-sesja. W tym systemie również można oglądać transmisję z październikowej sesji.
Wszelkie szczegóły można znaleźć na stronie internetowej Powiatu Dzierżoniowskiego, w zakładce E-Sesja.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXI sesji Rady Powiatu Dzierżoniowskiego.
4. „Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Dzierżoniowskiego za rok szkolny 2019/2020”.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorowi II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Dzierżoniowie (projekt nr 174).
6. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Dzierżoniowskiego do prac nad utworzeniem i opracowaniem Ponadlokalnej Strategii Rozwoju Aglomeracji Dzierżoniowskiej 2030 (projekt nr 175).
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Dzierżoniowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021 (projekt nr 176).
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2020 rok (projekt nr 177).
9. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania zarządu odcinkiem drogi powiatowej nr 3016D oraz powierzenia Gminie Pieszyce zadania powiatu polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 3016D w ramach realizowanej przez Gminę inwestycji (projekt nr 178).
10. Sprawozdanie przewodniczącego Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady i działalności Zarządu w okresie od ostatniej sesji.
11. Informacje bieżące i oświadczenia Radnych.
12. Zamknięcie sesji.