herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Sesja Rady Powiatu – 28 maja

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Przewodniczący Rady Powiatu Dzierżoniowskiego Jacek Grzebieluch zaprasza na Sesję Rady Powiatu Dzierżoniowskiego, która odbędzie się 28 maja o godzinie 9:00 w Sali Sesyjnej przy ul. Świdnickiej 38.

widok na sale obrad w dniu 8 maja

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z I sesji Rady Powiatu Dzierżoniowskiego.
4. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia minimalnego wynagrodzenia dla rodzin pomocowych (projekt nr 23).
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2024 rok (projekt nr 24).
6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Dzierżoniowskiego (projekt nr 25).
7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu Dzierżoniowskiego na 2024 rok (projekt nr 13).
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu i przedmiotu działania komisji Rady Powiatu Dzierżoniowskiego (projekt nr 14).
9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia planu pracy i planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Dzierżoniowskiego na 2024 rok (projekt nr 15).
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Edukacji i Kultury Rady Powiatu Dzierżoniowskiego (projekt nr 16).
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu Dzierżoniowskiego (projekt nr 17).
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Ochrony Zdrowia, Spraw Społecznych, Sportu i Turystyki Rady Powiatu Dzierżoniowskiego (projekt nr 18).
13. Podjęcie uchwały w sprawie delegowania radnych Rady Powiatu Dzierżoniowskiego do pracy w Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku (projekt nr 19).
14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyłonienia przedstawicieli Powiatu Dzierżoniowskiego w Stowarzyszeniu Turystycznym Gmin Gór Sowich (projekt nr 20).
15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia Powiatu Dzierżoniowskiego do Stowarzyszenia Związek Powiatów Polskich (projekt nr 21).
16. Podjęcie uchwały w sprawie wskazania przedstawicieli Powiatu do reprezentowania Powiatu Dzierżoniowskiego w Zgromadzeniu Związku Powiatowo- Gminnego „Sowiogórskie Autobusy (projekt nr 11).
17. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Wiceprzewodniczących Rady Powiatu do wystawiania polecenia wyjazdu służbowego dla Przewodniczącego Rady Powiatu (projekt nr 22).
18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Staroście Dzierżoniowskiemu (projekt nr 12).
19. Sprawozdanie przewodniczącego Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady i działalności Zarządu w okresie od ostatniej sesji.
20. Informacje bieżące i oświadczenia Radnych.
21. Zamknięcie sesji.