herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Sesja Rady Powiatu Dzierżoniowskiego – 25 lutego

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Przewodniczący Rady Powiatu Dzierżoniowskiego Jacek Grzebieluch zaprasza mieszkańców do udziału w sesji Rady Powiatu, która odbędzie się 25 lutego o godzinie 9.00.

Obrady będą miały miejsce w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie przy ulicy Świdnickiej 38.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XIV sesji Rady Powiatu Dzierżoniowskiego.
4. „Informacja o sytuacji finansowej NZOZ Szpital Powiatowy w Dzierżoniowie Sp. z o. o.”:
wystąpienie Prezesa Zarządu, Dyrektora- Pana Macieja Smolarza,
dyskusja (wystąpienia radnych i zaproszonych gości zapisanych na liście mówców).
5. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych prowadzonych przez Powiat Dzierżoniowski (projekt nr 129).
6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg (projekt nr 130).
7. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania zarządu drogą powiatową nr 3008D oraz powierzenia Gminie Dzierżoniów zadania powiatu polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 3008D w ramach realizowanej przez Gminę inwestycji (projekt nr 131).
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2020 rok (projekt nr 132).
9. Sprawozdanie przewodniczącego Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady i działalności Zarządu w okresie od ostatniej sesji.
10. Informacje bieżące i oświadczenia Radnych.
11. Zamknięcie sesji.