herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Sesja Rady Powiatu Dzierżoniowskiego

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

28 listopada odbyła się sesja Rady Powiatu Dzierżoniowskiego

Listopadowa sesja Rady Powiatu

Głównym tematem listopadowej sesji były zamówienia publiczne realizowane w Powiecie Dzierżoniowskim, problemy związane z ich realizacją w świetle zmieniających się przepisów prawnych. Temat przedstawiła dyrektor Wydziału Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie – Marzena Krzyśko

wystąpienie dyrektor Wydziału Organizacyjnego

Następnie radni podjęli uchwały: 

  • w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2023 rok,
  • zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Dzierżoniowskiego,
  • zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań powiatu finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2023 roku,
  • zmieniającej uchwałę w sprawie wyłonienia przedstawicieli Powiatu Dzierżoniowskiego w Stowarzyszeniu Turystycznym Gmin Gór Sowich,
  • w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu Dzierżoniowskiego na 2024 rok,
  • w sprawie powołania komisji doraźnej Rady Powiatu Dzierżoniowskiego w celu rozpatrzenia wniosku o nadanie Tytułu Honorowego „Ambasador Powiatu Dzierżoniowskiego”,
  • w sprawie wyboru przewodniczącego komisji doraźnej Rady Powiatu Dzierżoniowskiego w celu rozpatrzenia wniosku o nadanie Tytułu Honorowego „Ambasador Powiatu Dzierżoniowskiego”.

Na koniec wysłuchano sprawozdania przewodniczącego Komisji Rewizyjnej z wyników kontroli zleconej przez Radę Powiatu Dzierżoniowskiego w listopadzie 2023r. oraz sprawozdania przewodniczącego Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady i działalności Zarządu w okresie od ostatniej sesji.