herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Starostwo dla III sektora

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Jakie obowiązki prawne i wymogi formalne muszą spełnić stowarzyszenia? – te zagadnienia omawiano na szkoleniu, które odbyło się 4 grudnia w Starostwie Powiatowym w Dzierżoniowie.

Prowadzenie organizacji pozarządowej zgodnie z prawem to spore wyzwanie, zwłaszcza przy zmieniających się przepisach. Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie stara się wesprzeć przedstawicieli III sektora w pogłębianiu wiedzy, która ułatwia codzienną działalność.

W tym roku odbyło się kilka szkoleń, głównie z zakresu pozyskiwania środków. Na ostatnim spotkaniu, które zostało zorganizowane 4 grudnia wspólnie z Dolnośląskim Punktem Doradczym w Wałbrzychu, omówiono temat: „Obowiązki formalno-prawne prowadzenia stowarzyszeń i stowarzyszeń zwykłych”.

Prowadzący szkolenie Sławomir Wieteska z Fundacji „Merkury” skupił się głównie na obowiązkach wynikających z nowych przepisów, które dotyczą m.in.: stosowania ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, wymogów związanych z organizacją imprez turystycznych czy zatrudniania pracowników, pracy z nieletnimi i współpracy z wolontariuszami.

Zainteresowanie szkoleniem było duże – wzięło w nim udział blisko 40 osób, co znaczy, że odpowiadało ono na potrzeby III sektora. Wszystkich przybyłych przywitał wicestarosta Andrzej Bolisega, który podkreślił, że organizacje pełnią ważną rolę w życiu społecznym i mogą liczyć na wsparcie powiatu, które odbywa się m.in. przez organizację szkoleń oraz przez dofinansowanie zadań publicznych.

Współpracą powiatu z organizacjami pozarządowymi zajmuje się Wydział Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego, Rynek 27, tel. 074 832 52 29 lub 832 52 28, e- mail: so@pow.dzierzoniow.pl