herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Starostwo słucha NGO

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Zebranie opinii, uwag i refleksji po spotkaniu integracyjnym dla organizacji pozarządowych „3majmy się razem i… zmieniamy lokalną rzeczywistość” było głównym celem warsztatów, które odbyły się 30 października.

Indiańskie spotkanie dla NGO miało miejsce 2 października. Zorganizowało je Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie przy współpracy z gminami powiatu w ramach partnerstwa na rzecz trzeciego sektora.

– Nasza inicjatywa miała wzmocnić integrację organizacji pozarządowych, dać możliwość wzajemnego poznania się, nawiązania kontaktów – mówi Grażyna Wójcik, dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich dzierżoniowskiego Starostwa. – Zapraszając przedstawicieli organizacji na spotkanie warsztatowe, chcieliśmy poznać ich opinię na temat tego wydarzenia, zapytać, na ile wpisało się ono w potrzeby odbiorców. Dzięki tej wiedzy będziemy mogli w przyszłości podnosić jakość naszych działań dla NGO.

W spotkaniu warsztatowym wzięła udział reprezentacja organizacji pozarządowych z powiatu dzierżoniowskiego. Jego moderatorem była dr Agata Bulicz, socjolog z Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych. Służyło ono również zebraniu opinii nt. współpracy NGO z samorządami i innymi organizacjami pozarządowymi.

Warsztaty zostały zorganizowane przez Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie przy współpracy z Fundacją „Merkury” w ramach Wałbrzyskiego Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej.

Raport z wywiadu grupowego z przedstawicielami organizacji pozarządowych (NGO) z powiatu dzierżoniowskiego

Informacja nt. indiańskiego spotkania integracyjnego dla NGO

Integracyjne spotkanie dla NGO