herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Termomodernizacja budynków oświatowych

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Dobiegły końca prace termomodernizacyjne w dwóch powiatowych szkołach zaplanowane na ten rok. Ich koszt wyniósł blisko 2,5 mln zł. Inwestycja zostałą wsparta ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

– Od pięciu lat w budżecie powiatu zapewniamy środki na termomodernizację naszych placówek. Do tej pory na ten cel wydaliśmy już ok. 10 mln zł – mówi starosta Janusz Guzdek. – Realizujemy te inwestycje konsekwentnie, bo przynoszą one oszczędności związane z ogrzewaniem budynków, ale przede wszystkim korzyści dla ich użytkowników, którzy mogą przebywać w komfortowych warunkach. Dzięki nim wprowadzamy też mniej zanieczyszczeń do powietrza, a więc jesteśmy przyjaźni środowisku. Niestety, ze względu na duże koszty, prace prowadzone są etapami.

II etap
Obecnie powiat dzierżoniowski prowadzi II etap termomodernizacji. Projekt o wartości 5,6 mln zł obejmuje prace wykonane w latach 2009 – 2013 w sześciu budynkach powiatowych. Chodzi o Zespół Szkół nr 1 w Dzierżoniowie (przy ul. Mickiewicza 8 i przy pl. Konstytucji 3 Maja), Zespół Szkół Ogólnokształcących przy ul. Szkolnej 5 w Bielawie (budynek główny i sali gimnastycznej) oraz II LO przy ul. Garncarskiej 1 w Dzierżoniowie (budynek główny i budynek „B”). Na realizację inwestycji powiat pozyskał dotację w wysokości blisko 1,6 mln zł ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Co w tym roku?
W tym roku termomodernizacją został objęty ZS nr 1 w Dzierżoniowie i ZSO w Bielawie. W obiektach dzierżoniowskiej „radiobudy” ocieplono ściany i dach (przy pl. Konstytucji 3 Maja), strop i taras (przy ul. Mickiewicza 8), a w obu budynkach wymieniono instalację c.o. Wartość inwestycji zamknęła się kwotą ponad 1,6 mln zł.
Natomiast przy ul. Szkolnej 5 w Bielawie prace były prowadzone w budynku głównym i sali gimnastycznej, gdzie wykonano modernizację kotłowni i wymianę instalacji c.o. Ponadto w obiekcie sportowym wymieniono okna i ocieplono dach, a w budynku dydaktycznym ocieplono strop i ściany klatki schodowej. Koszt zadania wyniósł 860 tys. zł.
Prace we wszystkich czterech budynkach powiatowych prowadziło Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe „OZ BUD” sp. z o. o. z Wrocławia. Odbiór prac nastąpi do końca września.

Co w latach poprzednich?
Natomiast w poprzednich latach przeprowadzono wymianę okien i drzwi w dzierżoniowskiej „radiobudzie”, remont dachu i wymianę części okien w budynku głównym bielawskiego liceum oraz kompleksową termomodernizację w budynku „B” przy II LO w Dzierżoniowie. W przyszłym roku zostanie dokończona termomodernizacja w LO w Bielawie oraz w budynku głównym II LO w Dzierżoniowie.

I etap
Przypomnijmy, że w I etapie kompleksową termomodernizację przeszły już budynki I LO i ZS nr 3 w Dzierżoniowie oraz domu dziecka, domu pomocy społecznej i zarządu dróg powiatowych. Prace o wartości 4,8 mln zł wykonano w 2008 roku. Zostały one wsparte kwotą 3,2 mln zł z Norweskiego Mechanizmu Finansowego.