herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Trwa scalanie gruntów

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Scalanie gruntów we wsi Piława Dolna i części wsi Owiesno było głównym tematem sesji Rady Powiatu, która odbyła się we wtorek 28 lutego.

Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości Tomasz Kaliczak wyjaśniał na jakim etapie obecnie znajduje się proces scalania, ale także wspominał o żmudnej i szczegółowej pracy, jaką trzeba było wykonać na długo przed złożeniem wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia. Przypomnijmy, że Powiat Dzierżoniowski na realizację zadania w ubiegłym roku otrzymał blisko 13,7 mln zł. Na przeprowadzenie całej inwestycji, która obejmuje 2030,83 ha potrzebnych jest kilka lat. W tym roku m.in. nastąpi oszacowanie działek i opracowanie projektu rozmieszczenia nowych.

W dalszej części obrad radni określili zadania powiatu finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2017 roku. Wprowadzili też od 1 września br. zmianę nazwy Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Bielawie na Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bolesława Chrobrego w Bielawie. Zgodnie z rozporządzeniem ministra edukacji narodowej z 2001 roku szkoły, w których są klasy dwujęzyczne, a taka od tego roku szkolnego funkcjonuje w bielawskim LO, muszą tę informację mieć zawartą w nazwie.

Radni w czasie sesji uchwalili też dostosowanie sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych prowadzonych przez Powiat Dzierżoniowski do wymogów ustawy „Prawo oświatowe” z ub. roku. W myśl nowej ustawy od września, czyli od początku następnego roku szkolnego wygaszaniu zostaną poddane gimnazja, w szkołach podstawowych nauka zostanie wydłużona z 6 do 8 lat, w liceach z 3 do 4, a w technikach z 4 do 5. Reforma oświaty w powiecie dzierżoniowskim nie spowoduje zmian siedzib szkół, ani miejsc odbywania zajęć.

Na zakończenie obrad radni wprowadzili zmiany do Uchwały Budżetowej na 2017 rok i wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Dzierżoniowskiego.