herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Z zarządzania kryzysowego wiedzą wszystko

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

I Edycja Powiatowego Konkursu Wiedzy z Zakresu Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej odbyła się 15 listopada w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie. Do rywalizacji przystąpiło siedem szkół ponadgimnazjalnych.

Kilka dni wcześniej w eliminacjach szkolnych w: I LO w Dzierżoniowie, ZS nr 1, 2, 3 w Dzierżoniowie, ZSO w Bielawie, ZS w Pieszycach oraz ZSiPKZ w Bielawie wzięło udział 110 uczniów. Każda  z placówek wyłoniła trzyosobową drużynę, która reprezentowała ją w finale.

Podczas finału w ZSiPKZ w Bielawie uczestnicy konkursu indywidualnie rozwiązywali testy, do których pytania zostały przygotowane na bazie podręcznika „Edukacja dla Bezpieczeństwa”. Prace uczestników konkursu sprawdziła komisja w składzie: Grażyna Wójcik – przewodnicząca – dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie, asp. sztab. Dariusz Szmigielski – naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Dzierżoniowie, mł. asp. Krzysztof Bożemski – przedstawiciel Wydziału Operacyjno – Kontrolno – Rozpoznawczego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie, Wiesław Jasiński – podinspektor w Wydziale Edukacji i Kultury Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie oraz Łukasz Łoś – inspektor w Wydziale Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie.

Po podliczeniu punktów okazało się, że pierwsze miejsce zdobyła Sandra Szczygieł z I LO w Dzierżoniowie. Na drugim miejscu znalazł się Michał Swancar z ZS nr 3 w Dzierżoniowie, a na trzecim – Aleksandra Leśko z ZSO w Bielawie. Drużynowo najlepsza była ekipa z bielawskiego liceum, która wystąpiła w składzie: Aleksandra Leśko, Kacper Joachimiak i Natalia Zygmunt.

Konkurs Wiedzy z Zakresu Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej został przeprowadzony w powiecie dzierżoniowskim po raz pierwszy. Inicjatorem tej idei był starosta dzierżoniowski, a merytorycznie konkurs koordynował Wydział Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie. Turniej stanowił uzupełnienie działań edukacyjno-prewencyjnych z zakresu bezpieczeństwa, a jego celem było pogłębienie przez uczniów wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego oraz obrony cywilnej, rozumianej jako szeroko pojętej ochrony ludności. Poprzez konkurs organizatorzy chcieli także podnieść świadomość młodzieży w kwestii występujących zagrożenia cywilizacyjnych.

Na zakończenie konkursu młodzież wysłuchała dwóch prelekcji. Major Ryszard Mizerski, kierownik Działu Penitencjarnego Aresztu Śledczego w Dzierżoniowie przestrzegał młodzież przed zejściem z uczciwej drogi i wejściem w konflikt z prawem. Natomiast  mł. asp. Krzysztof Bożemski, przedstawiciel Wydziału Operacyjno – Kontrolno – Rozpoznawczego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie mówił, jak groźnym „przeciwnikiem” jest czad, który zabija szybko i niespodziewanie, bo jest bezwonny, trujący i bezbarwny, i jak łatwo się przed nim bronić kupując czujkę czadu. Na zakończenie jeden z uczniów otrzymał czujnik tlenku węgla w nagrodę za prawidłowe odpowiedzenie na pytanie co należy zrobić po wejściu do mieszkania, w którym znajduje się podtruty czadem człowiek. Czujnik ufundowało Stowarzyszenie Bezpieczna Gmina Bezpieczny Powiat.

Obu prelekcji zabrani uczniowie i uczestnicy konkursu wysłuchali z dużym zainteresowaniem.

Ponadto przez cały czas trwania konkursu młodzieży została udostępniona Karta ICE w nagłym przypadku, którą bezpłatnie rozdaje Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie. Świadomość korzyści płynących z posiadania karty okazała się duża. Młodzież chętnie je brała i deklarowała chęć noszenia na co dzień przy sobie.

Pierwszy turniej wiedzy został przeprowadzany wspólnie z Komendą Powiatową Policji w Dzierżoniowie i Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie. Natomiast partnerem przedsięwzięcia został Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie.