herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Zapraszamy na sesję budżetową

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

W najbliższy wtorek 18 grudnia odbędzie się druga sesja Rady Powiatu VI kadencji. Będzie poświęcona uchwaleniu budżetu na 2019 rok. Transmisję ze spotkania będzie można oglądać na żywo w Internecie.

Sesja rozpocznie się od wręczenia nagród dla zwycięzców XVII Powiatowego Konkursu Szopek Bożonarodzeniowych. W części uroczystej zaprezentuje się również uczeń I Liceum Ogólnokształcącego w Dzierżoniowie Piotr Marchewka – wyróżniony „Orłem Dolnośląskim 2018” przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty.

W części roboczej radni zajmą się głównie sprawami finansowymi – wieloletnią prognozą finansową Powiatu Dzierżoniowskiego na lata 2019 – 2025, budżetem powiatu na rok 2019, a także wprowadzeniem zmian do tegorocznego budżetu.

W trakcie obrad radni wyłonią przedstawicieli Powiatu Dzierżoniowskiego do Stowarzyszenia Turystycznego Gmin Gór Sowich oraz Rady Powiatu do pracy w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. Poza tym Rada rozpatrzy projekty uchwał w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych.

Radni ustalą też sprawy organizacyjne – przyjmą roczne plany posiedzeń Rady Powiatu, kontroli Komisji Rewizyjnej oraz plany pracy komisji Rady Powiatu na I półrocze 2019 roku.

Sesja odbędzie się w sali sesyjnej przy ul. Świdnickiej 38 w Dzierżoniowie. Transmisja na żywo z obrad sesji będzie prowadzona na kanale YouTube Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie. Początek o godz. 9.00. Zapraszamy do uczestnictwa.

Porządek obrad sesji Rady Powiatu

TRANSMISJA NA ŻYWO (dostępna w czasie obrad Rady Powiatu)

Archiwalne nagranie z obrad sesji zostanie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie.