herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Zawodowiec może więcej

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Dlaczego warto wybrać technikum lub szkołę branżową? - dowiedzieli się uczestnicy Forum Zawodowego, które odbyło się 11 grudnia w Zespole Szkół nr 1 w Dzierżoniowie.

Podczas Forum Zawodowego miało miejsce spotkanie młodzieży i szkolnych doradców zawodowych z przedstawicielami firm – Frankonia Poland, Cooper Standard i Metalis – funkcjonujących w dzierżoniowskiej podstrefie oraz Elinfo z Wrocławia. Zakłady najpierw zaprezentowały swoją działalność, a później odpowiadały na pytania zainteresowanych.

– Celem spotkania było uzmysłowienie uczestnikom, jak obecnie ważne jest wykształcenie techniczne, a także pokazanie możliwości zatrudnienia absolwentów szkół zawodowych w przedsiębiorstwach działających na naszym terenie – mówiła Aneta Błaszczuk, dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Dzierżoniowie.

Przedstawiciele zakładów przekonywali, że szkoły zawodowe są szkołami przyszłości. Dają nie tylko możliwość zatrudnienia, ale też szansę rozwoju. Pracując, można zdobywać nowe kwalifikacje. Poza tym zmienia się specyfika pracy produkcyjnej. Czasy, kiedy przemysł kojarzył się z trudem i brudem, dawno minęły. Dziś, dzięki automatyzacji i robotyzacji, pracownicy nadzorują proces produkcyjny, a także wcielają się w role planistów i programistów.

Warto wspomnieć, że obecnie szkoły zawodowe oferują dwa systemy zdobycia wykształcenia na poziomie technika. Można wybrać system jednoetapowy, podejmując naukę w 5-letnim technikum, lub skorzystać z dwuetapowego systemu szkoły branżowej, gdzie po 3-letniej szkole można pójść do pracy, a następnie w dowolnym momencie kontynuować naukę w 2-letniej szkole, uzyskując tytuł technika.
– W obu przypadkach młody człowiek zdobywa wykształcenie średnie, kończące się egzaminem maturalnym takim samym jak w szkołach ogólnokształcących, a dodatkowo wykształcenie zawodowe i odpowiednie kwalifikacje uprawniające go do podjęcia pracy w dobrze płatnych profesjach – wyjaśniała Aneta Błaszczuk.

Na zakończenie spotkania nastąpiło podpisanie porozumienia o współpracy między firmą Elinfo z Wrocławia a dzierżoniowskim Zespołem Szkół nr 1, które pomoże młodzieży lepiej przygotować się do podjęcia pracy zawodowej.