herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Zapraszamy na sesję Rady Powiatu

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Aktualna sytuacja w oświacie będzie głównym tematem najbliższej sesji Rady Powiatu, która odbędzie się 23 października.

Sesja rozpocznie się od wręczenia gratulacji dla Gospodarstwa Agroturystycznego „Marianówek” i dla Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Wrocławskiego ds. Arboretum Wojsławice z okazji uzyskania tytułów w 9. edycji plebiscytu „Wielkie Odkrywanie Dolnego Śląska 2018”.

Poza tym zostaną wręczone stypendia dla uzdolnionych uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w ramach programu stypendialnego „Złoty Talent” za osiągnięcia w roku szkolnym 2017/2018.

W wiodącym temacie sesji wystąpi Alicja Hromada, dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Promocji Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie, która przedstawi „Informację o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Dzierżoniowskiego za rok szkolny 2017/2018”.

W części roboczej sesji radni rozpatrzą kilka projektów uchwał, m.in. w sprawie nieodpłatnego przekazania Gminie Dzierżoniów nieruchomości gruntowej stanowiącej część drogi dojazdowej do Domu Seniora w Roztoczniku, w sprawie nieodpłatnego przekazania Gminie Pieszyce nieruchomości gruntowych stanowiących część pasa drogowego ul. Piotra Własta w Pieszycach oraz w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok.

Poza tym Rada Powiatu podejmie decyzje m.in. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Dzierżoniowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019” oraz w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego południowej i zachodniej części Dolnego Śląska, zwanej „Strategia Rozwoju Sudety 2030”

Sesja odbędzie się w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego przy ul. Świdnickiej 38 w Dzierżoniowie. Początek o godz. 9.00. Zapraszamy.

Porządek obrad sesji Rady Powiatu