herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Zapraszamy na sesję Rady Powiatu

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Pomoc społeczna, w tym rodzinna piecza zastępcza - będzie wiodącym tematem najbliższej sesji, która odbędzie się 26 marca w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego przy ul. Świdnickiej 38 w Dzierżoniowie.

W głównym temacie sesji wystąpi Elżbieta Jabrzyk, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia w Dzierżoniowie, która omówi działalność kierowanej przez siebie jednostki. Skupi się przy tym na sprawozdaniu za rok 2018 i efektach pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.

Ponadto w trakcie sesji radni rozpatrzą projekty uchwał dotyczące m.in. podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019 roku, dopuszczenia zapłaty należności stanowiących dochody powiatu kartą płatniczą oraz udzielenia dotacji w roku 2019 na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Poza tym radni podejmą decyzje w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019, zmiany regulaminu określającego stawki i warunki przyznawania nauczycielom dodatków oraz warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w powiatowych placówkach oświatowych.

W porządku obrad przewidziana jest także kontynuacja dyskusji na temat sytuacji NZOZ Szpitala Powiatowego w Dzierżoniowie Sp. z o.o.

Sesja odbędzie się w sali sesyjnej przy ul. Świdnickiej 38 w Dzierżoniowie. Transmisja na żywo z obrad sesji będzie prowadzona na kanale YouTube Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie. Początek o godz. 9.00. Zapraszamy do uczestnictwa.