herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Absolutorium dla Zarządu Powiatu

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Powiatowi radni jednogłośnie przyjęli sprawozdanie finansowe wraz z wykonaniem budżetu za 2015 rok. Udzieli też absolutorium Zarządowi Powiatu Dzierżoniowskiego

Głównym tematem XXI sesji Rady Powiatu, która odbyła się 28 czerwca było omówienie wykonania budżetu za ubiegły rok. Dużo mówiono o powiatowych inwestycjach. – Pod względem inwestycji był to bardzo dobry rok – mówi starosta Janusz Guzdek. – Wydaliśmy na ten cel 2,5 mln zł więcej niż w roku poprzednim. Z ponad 12 mln zł zaplanowanych w 2015 roku na inwestycje aż 7 mln zł pozyskaliśmy z różnych dotacji, a tylko 5 mln zł stanowiły środki własne.

Sztandarowym przedsięwzięciem było rozpoczęcie przebudowy drogi Bielawa – Pieszyce wraz z budową ścieżki rowerowej. – Inwestycję planowaliśmy sfinansować kredytem, ale udało się pozyskać środki z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Wsparły nas także Gminy Pieszyce i Bielawa. Dzięki temu pierwszy etap udało się wykonać bez zadłużenia Powiatu – wyjaśnia starosta. Z tego samego programu dofinansowana została przebudowa drogi Jaźwina – Uciechów (jedna z najbardziej zniszczonych dróg w powiecie). Natomiast ze środków pozyskanych z MSW wyremontowane zostały drogi Dobrocin – Roztocznik, Uliczno – Słupice oraz most na drodze powiatowej Pieszyce – Przełęcz Jugowska.

W minionym roku zmodernizowana została także infrastruktura oświatowa. W Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie ze starej tkalni powstał inkubator technologiczny efektywności energetycznej w budownictwie. – Inwestycja ta pozwoli podnieść atrakcyjność oferty edukacyjnej szkoły i zapewni w przyszłości większy nabór, a także zagospodarowanie niewykorzystanych do tej pory pomieszczeń szkoły – podkreśla J. Guzdek. Ponadto w ubiegłym roku została rozpoczęta, a w tym zakończona budowa kompleksu sportowego przy bielawskim Zespole Szkół Ogólnokształcących. Rozpoczęta została także termomodernizacja Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Piławie Górnej (wymiana kotłowni węglowej na ekologiczną, wymiana instalacji c.o i oświetlenia w budynku). W tym roku wymieniono okna. Za cały remont Powiat zapłaci tylko 20% wartości, bo resztę kwoty pozyskał z Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Cały czas modernizowany i unowocześniany jest także Szpital Powiatowy. W 2015 roku przeprowadzony został kapitalny remont oddziału ginekologicznego oraz remont budynku Matki i Dziecka z wydzieleniem łazienek w salach chorych.

Od strony finansowej wykonanie budżetu omówiła skarbniczka Iwona Swendrak-Zając, która w podsumowaniu stwierdziła, że planowany deficyt na 2015 rok miał wynieść ponad 2 mln zł. Tymczasem udało się go zmniejszyć, bez zaciągania kredytu, do 336.000 zł.

W dalszej części obrad radni przyjęli kilka uchwał, w tym dotyczących dofinansowania renowacji zabytkowego witraża w Niemczy oraz remontu dachu kościoła św. Jana Chrzciciela w Sieniawce. Przyjęli także plan pracy na II półrocze komisji stałych Rady Powiatu.