herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Gmina Łagiewniki

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Wykaz publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz indywidualnych praktyk świadczących usługi medyczne na terenie powiatu dzierżoniowskiego w ramach kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia

N ZOZ w Łagiewnikach

– p.o.z.
ul. Sportowa 9
tel. 74 893 93 99

NZOZ Poradnia Stomatologiczna „JANUDENT”

ul. Sportowa 9
tel. 74 635 14 50

Bazę stworzono na podstawie danych dolnośląskiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia we Wrocławiu – stan na dzień 24 maja 2013 r. Prosimy informować o zmianach: e mail rzecznik@pow.dzierzoniow.pl tel. 74 832 52 30