herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Miasto Piława Górna

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Wykaz publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz indywidualnych praktyk świadczących usługi medyczne na terenie powiatu dzierżoniowskiego w ramach kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia

Przychodnia Lekarska „Familia” s.c.

– p.o.z.
ul. Piastowska 2
tel. 74 837 12 40

Indywidualna Praktyka Lekarska Grażyna Poleszak

– poradnia stomatologiczna
ul. Piastowska 40
tel. 74 837 12 80

Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Marta Terlecka

– poradnia stomatologiczna
ul. Kilińskiego 14
tel. 74 837 12 25

Indywidualna Praktyka Pielęgniarska Barbara Świetlik

ul. B. Chrobrego 9
tel. 74 837 14 29

Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze Agnieszka Foryś

ul. B. Chrobrego 9
tel. 504 392 852

Bazę stworzono na podstawie danych dolnośląskiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia we Wrocławiu – stan na dzień 24 maja 2013 r. Prosimy informować o zmianach: e mail rzecznik@pow.dzierzoniow.pl tel. 74 832 52 30