herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Miasto i Gmina Niemcza

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Wykaz publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz indywidualnych praktyk świadczących usługi medyczne na terenie powiatu dzierżoniowskiego w ramach kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia

N ZOZ „PRO-FAMILA”

p.o.z.
ul. B. Chrobrego 50
tel. 74 837 68 68

Gabinet Stomatologiczny Małgorzata Dzięgielewska

ul. B. Chrobrego 50
tel. 605 65 81 53

Bazę stworzono na podstawie danych dolnośląskiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia we Wrocławiu – stan na dzień 24 maja 2013 r. Prosimy informować o zmianach: e mail rzecznik@pow.dzierzoniow.pl tel. 74 832 52 30