herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Miasto Bielawa

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Wykaz publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz indywidualnych praktyk świadczących usługi medyczne na terenie powiatu dzierżoniowskiego w ramach kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia

N ZOZ Szpital Powiatowy w Dzierżoniowie Sp. z o.o.

oddziały:
– dziecięcy,
– okulistyczny,
– zakład opiekuńczo-leczniczy
poradnie specjalistyczne:
– okulistyczna pracownie diagnostyczne:
– angiografii narządu wzroku
ul. Piastowska 7
tel. 74 833 43 32

Przychodnia Lekarska „Terapia” p.o.z.

– chirurgii ogólnej
ul. Wolności 61
tel. 74 833 98 75

Niepubliczny ZOZ „Medicus” p.o.z.

ul. Bohaterów Getta 1/1A
tel. 74 833 99 50

Praktyka Lekarza Rodzinnego „Kinesis” Jan Pędziwiatr

ul. Paderewskiego 2
tel. 74 833 90 80

Sławomir Laufer Przychodnia Lekarsko-Rehabilitacyjna „Zdrovit”

poradnie:
– dermatologiczna i wenerologiczna,
– otolaryngologiczna,
– logopedyczna,
– foniatryczna,
– okulistyczna
ul. J.III. Sobieskiego 19 a
tel. 74 833 77 33

N ZOZ Przychodnia Rodzinna p.o.z.

poradnie:
– logopedyczna
ul. Żeromskiego 45
tel. 74 832 51 41

Praktyka Lekarza Rodzinnego – Wiesław Iwanowski p.o.z.

ul. Żeromskiego 61
tel. 74 833 46 50

Centrum Medyczne „Astra” p.o.z.

– rehabilitacja lecznicza
ul. K. Marksa 10A
tel. 74 834 00 34

N ZOZ Przychodnia Miejska p.o.z.

poradnie:
– chirurgii ogólnej,
– kardiologiczna,
– neurologiczna,
– okulistyczna,
– otolaryngologiczna,
– reumatologiczna,
– urologiczna,
– dermatologiczno-wenerologiczna,
– leczenie gruźlicy i chorób płuc,
– leczenie stomatologiczne,
– ginekologiczno-położnicza,
badania cytologiczne
ul. Wolności 148
tel. 74 645 29 50 (lub 51)

Specjalistyczna Przychodnia „Salubris” p.o.z.

poradnie:
– alergologiczna,
– chirurgii ogólnej,
– dermatologiczna i wenerologiczna,
– ginekologiczno–położnicza,
– otolaryngologiczna,
– fizjoterapia ambulatoryjna
– rehabilitacja ogólnoustrojowa w ośrodku /oddział dzienny
– medycyna sportowa
badanie cytologiczne
ul. Paderewskiego 5
tel. 74 833 52 63

N ZOZ „EURO-MEDICA”

– poradnia zdrowia psychicznego dla dorosłych,
– poradnia leczenia uzależnień,
– poradnia psychologiczna,
– poradnia terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu
ul. Wolności 97
tel. 74 646 48 75

N ZOZ „MEDIDENT”

– poradnia leczenia bólu
ul. Piastowska 42/3
tel. 74 833 40 42

N ZOZ Lancet

– chirurgia ogólna
ul. K. Marksa 10B
tel. 74 645 93 93

Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Gabinet Okulistyczny – Michalina Skowrońska-Klinger

ul. K. Marksa 10B
tel. 74 645 93 93

Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Stanisław Borowski

ortopedia i traumatologia narządów ruchu
ul. K. Marksa 10B
tel. 74 645 93 93

Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Anna Kaptur

poradnia otolaryngologiczna
ul. K. Marksa 10B
tel. 74 645 93 93

N ZOZ Centrum Stomatologiczne ESTIDENT

ul. Wolności 63
tel. 74 645 77 79, 726 777 883

Gabinet Stomatologiczny „Risus” Liliana Gdula

ul. K. Marksa 8/B
tel. 74 645 92 93, 605 636 630

Indywidualna Praktyka Lekarska leczenie stomatologiczne Inga Oleszczuk-Okoniewska

ul. Dzierżoniowska 21
tel. 74 833 10 26

Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Elżbieta Krysińska

leczenie stomatologiczne
ul. Wolności 148
tel. 74 645 29 50, 692 428 208

Pracownia Stomatologiczna Lidia Tomaszewska, Agata Kubiszyn-Bzdyk

leczenie stomatologiczne
ul. Piastowska 15B
tel. 74 833 52 08

Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Andrzej Musiel

poradnia okulistyczna
ul. G. Roweckiego 5
tel. 74 646 47 20

NZOZ Poradnia Położniczo-Ginekologiczna Godwin Kanu

– poradnia położniczo-ginekologiczna,
– badanie cytologiczne
ul. Konopnickiej 38
tel. 74 833 89 40

Centrum Medyczne „ESKULAP”

– poradnia neurologiczna,
– leczenie stomatologiczne
ul. Jana III Sobieskiego 19A
tel. 74 833 39 99

N ZOZ „TUTOR-MED” Anna i Grzegorz Wolniczek

– pielęgniarka p.o.z.
– świadczenia pielęgniarskie w opiece długoterminowej
os. XXV-lecia 9/21
tel. 605 532 283

Bazę stworzono na podstawie danych dolnośląskiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia we Wrocławiu – stan na dzień 24 maja 2013 r. Prosimy informować o zmianach: e mail rzecznik@pow.dzierzoniow.pl tel. 74 832 52 30