herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Powiat produkuje prąd ze słońca

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Poprawa jakości powietrza na terenie powiatu oraz mniejsze o połowę rachunki za energię – to główne korzyści inwestycji o wartości 3,7 mln zł zrealizowanej przez Powiat Dzierżoniowski dzięki pozyskaniu aż 85 procent dofinansowania ze środków Unii Europejskiej.

Inwestycja polegała na budowie instalacji fotowoltaicznej w 17 budynkach użyteczności publicznej. Panele do produkcji energii elektrycznej ze słońca zostały zamontowane głównie na dachach, przy kilku obiektach instalacje powstały na specjalnych konstrukcjach na gruncie.

– Nowe instalacje fotowoltaiczne już działają. Są one wyposażone w inteligentny system zarządzania energią, który w pierwszej kolejności dostarcza energię do obiektu na bieżące zużycie, a następnie uzyskane nadwyżki przekazuje do akumulatorów, które magazynują je w celu późniejszego zużycia – mówi starosta Janusz Guzdek. – Powiat został wytwórcą energii z odnawialnych źródeł. Dzięki temu rocznie zaoszczędzimy ok. 50 procent kosztów za prąd, a także ograniczymy emisję dwutlenku węgla o ok. 140 ton rocznie, co spowoduje, że powietrze, którym oddychamy, będzie czystsze.

Ochrona środowiska i oszczędności są możliwe dzięki pozyskaniu przez Powiat Dzierżoniowski 85 procent dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego na realizację projektu „Budowa mikroinstalacji PV prosumenckich na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego”. Inwestycję o wartości 3,7 mln zł wykonała firma ML SYSTEM SA z Zaczernia.

Prawie 1600 paneli fotowoltaicznych zostało zamontowanych w budynkach, w których funkcjonują placówki powiatowe. Są to głównie szkoły (I i II Liceum Ogólnokształcące w Dzierżoniowie, Zespół Szkół nr 1, 2 i 3 w Dzierżoniowie, Zespół Szkół Ogólnokształcących oraz Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie), a także Dom Pomocy Społecznej w Bielawie i jego filia w Niemczy, Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie (Rynek 27 i ul. Świdnicka 38) oraz Powiatowe Centrum Opieki i Wychowania w Pieszycach (obiekt w Piławie Górnej).

Instalacje będą spełniać również funkcje edukacyjne. W obiektach oświatowych na specjalnych tablicach będzie można obserwować, jaka ilość energii została wytworzona oraz jaka ilość CO2 została zredukowana. System wizualizacji przyczyni się do promowania korzyści płynących ze stosowania urządzeń energetyki odnawialnej wśród lokalnej społeczności.

– Powiat Dzierżoniowski stawia na ochronę środowiska. Co roku realizujemy inwestycje, które wpływają na mniejszą emisję zanieczyszczeń do powietrza i mniejsze wydatki na ogrzewanie. Na ich realizację skutecznie pozyskujemy środki zewnętrzne. W ciągu 10 lat przeznaczyliśmy na ten cel ponad 15 mln zł, w tym aż 10 mln zł to pozyskane dotacje – mówi starosta Janusz Guzdek. – Do tej pory 95% budynków powiatowych przeszło termomodernizację, a wiele z nich korzysta z odnawialnych źródeł energii. Ochrona środowiska i oszczędności to nie jedyne korzyści. Poprawiła się też estetyka budynków, a ich użytkownicy mogą przebywać w komfortowych warunkach.

Zobacz też:
I etap termomodernizacji
II etap termomodernizacji
III etap termomodernizacji