herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Budowa mikroinstalacji PV prosumenckich na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

 
Projekt pn. „Budowa mikroinstalacji PV prosumenckich na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego”

Beneficjent: Powiat Dzierżoniowski

Projekt polega na uzyskaniu dostępu do alternatywnego źródła energii elektrycznej pochodzącego z energii słonecznej. Przedmiotem projektu jest budowa mikroinstalacji PV prosumenckich w 13 obiektach użyteczności publicznej na terenie powiatu dzierżoniowskiego.

Systemy PV mikroinstalacji powstaną dla poniższych jednostek organizacyjnych Powiatu Dzierżoniowskiego:

  • I Liceum Ogólnokształcącego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Dzierżoniowie,
  • II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Dzierżoniowie,
  • Zespołu Szkół Ogólnokształcącego w Bielawie,
  • Zespołu Szkół Nr 1 w Dzierżoniowie im. prof. W. Rotkiewicza,
  • Zespołu Szkół Nr 2 w Dzierżoniowie im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego,
  • Zespołu Szkół Nr 3 w Dzierżoniowie im. Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej,
  • Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie,
  • Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie,
  • Domu Pomocy Społecznej w Bielawie z filią w Niemczy,
  • Powiatowemu Centrum Opieki i Wychowania w Pieszycach (obiekt w Piławie Górnej)

Cel Projektu
Głównym celem projektu jest zwiększenie udziału energii pochodzącej z odnawialnych źródeł energii dla poprawy efektywności energetycznej oraz redukcji emisji gazów cieplarnianych na terenie powiatu dzierżoniowskiego. Pośrednio projekt przyczyni się do obniżenia kosztów funkcjonowania jednostek użyteczności publicznej, a także do promowania małoskalowych urządzeń energetyki odnawialnej wśród lokalnej społeczności.

Planowane efekty
Projekt zakłada wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy znamionowej 418,47 kWe, która w warunkach, w jakich została zaplanowana, będzie uzyskiwać roczną produkcję energii w wysokości 390,429 MWh, co stanowi od 16,85% do 83,7% (średnio 47,5%) z całego zapotrzebowania na energię elektryczną w zależności od obiektu. Uwzględniając ilość energii wytworzonej przez system fotowoltaiczny w wyniku realizacji projektu nastąpi redukcja emisji CO2 o 144,8 ton w ciągu roku.

Budżet Projektu
Wartość Projektu: 4 023 522,01 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 3 402 429,31 PLN

Zakończenie realizacji Projektu planuje się na październik 2018 r.

Aktualności:

Powiat produkuje prąd ze słońca (20 września 2018r.)

Powiat wyprodukuje prąd ze słońca (24 lipca 2018r.)

3,4 mln zł na alternatywne źródła energii (6 października 2016 r.)