herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Przed nami reforma oświaty i służby zdrowia

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

O sytuacji w oświacie, Szpitalu Powiatowym i podsumowaniu trzech kwartałów działania nieodpłatnych punktów pomocy prawnej rozmawiali radni 29 listopada podczas sesji Rady Powiatu.

Na początku sesji rozdane zostały stypendia Złoty Talent uczniom, którzy w minionym roku szkolnym osiągnęli sukcesy na różnego rodzaju olimpiadach tematycznych, w sporcie, a także w dziedzinach artystycznych. Ogółem stypendium otrzymało 15 osób.

O sytuacji w oświacie mówiła dyrektorka Wydziału Edukacji i Kultury Starostwa Powiatowego Alicja Hromada. Przede wszystkim zwróciła uwagę radnym na zwiększający się niż demograficzny, który wpłynął na przestrzeni ostatnich pięciu lat na zmniejszenie liczby uczniów uczęszczających do powiatowych szkół o 20%. W dalszej części wystąpienia wyjaśniła, że największa liczba uczniów kształci się obecnie w technikach, a więc uczniowie wybierają szkoły, po których będą mieli zawód. Nie ma jednak zainteresowania zasadniczymi szkołami zawodowymi. Jeśli chodzi o kadrę pedagogiczną, to ta przez cały czas się szkoli i podwyższa swoje kwalifikacje, na co liczą uczniowie i rodzice. Niestety, z roku na rok obniżana jest subwencja oświatowa, która musi być wyrównywana z budżetu samorządu. Oszczędzanie dla szkół stało się więc codziennością.

Zgodnie z opinią Instytutu Badań Oświatowych, który przeanalizował sieć szkół w powiecie dzierżoniowskim oświata w powiecie działa sprawnie, baza jest systematycznie remontowana i doposażana, a niż demograficzny zatrzymał się na określonym poziomie. Jednak, jak podkreślała Alicja Hromada, ta sytuacja może zostać zachwiana z powodu rozpoczynającej się w przyszłym roku reformy oświaty, zgodnie z którą likwidacji poddane zostaną szkoły gimnazjalne. Powiatowe placówki, przy których prowadzone są tego typu szkoły poważnie to odczują. Zmieni się liczba uczniów, obniży subwencja i rozważyć będzie trzeba liczbę etatów pedagogicznych.

Dalsza część obrad dotyczyła działających od początku roku nieodpłatnych punktów porad prawnych. Przez pierwsze trzy kwartały z nieodpłatnych porad skorzystało 976 mieszkańców powiatu. Ponad 500 osób, to osoby powyżej 65. roku życia. Kolejną liczną grupę stanowiły osoby do 26. roku życia. Najchętniej mieszkańcy odwiedzali punkt w dzierżoniowskim Starostwie, a najrzadziej przychodzili do punktu w Bielawie. Zdecydowanie najwięcej porad, bo 318, prawnicy udzielili z zakresu prawa cywilnego.

Nie mniej ważnym tematem poruszanym na sesji była sytuacja finansowa Szpitala Powiatowego. W tej kwestii głos zabrał prezes szpitala Maciej Smolarz. Mówił on o zmniejszeniu strat finansowych w wyniku przeprowadzonych w ubiegłym roku zmian organizacyjnych w placówce (zamknięcie oddziału ortopedii), ale także o braku zapłaty przez NFZ tzw. nadwykonań. Mówił o konieczności rozwoju szpitala, a co za tym idzie przeprowadzonych remontach, w tym kapitalnego remontu oddziału ginekologiczno-położniczego, III piętra budynku Matka – Dziecko z przeznaczeniem na pracownię endoskopii, wymianie akumulatorów systemu zasilania awaryjnego budynku B i zakupie urządzeń do utylizacji wydalin oraz innych. To oczywiście tylko część inwestycji. Podczas swojego wystąpienia przypominał także o zbliżającej się reformie w służbie zdrowia. Zmiany mają nastąpić już w przyszłym roku.

W trakcie obrad radni podjęli również kilka uchwał w sprawach: ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania, zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2016 i zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Dzierżoniowskiego. Radni ustalili też harmonogram sesji na 2017 rok.