herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Dom Pomocy Społecznej

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Opiekę nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi w powiecie dzierżoniowskim zapewnia Dom Pomocy Społecznej w Bielawie z filią w Niemczy.

Dom Pomocy Społecznej w Bielawie
Adres: 58-260 Bielawa ul. Żeromskiego 2
Dyrektor: Renata Giża
tel./faks 74 833 41 31
e-mail: dpsbielawa@dpsbielawa.pl

Adres BIP

Filia Domu Pomocy Społecznej:
58 – 230 Niemcza, ul. Świerczewskiego 14/16
tel./faks 74 837 61 28

Dom Pomocy Społecznej zapewnia kompleksowe wsparcie osobom niepełnosprawnym, którym nie można udzielić odpowiedniej pomocy w środowisku. DPS dysponuje 125 miejscami dla osób dorosłych przewlekle, somatycznie chorych.

Dom Pomocy Społecznej świadczy usługi:

  • bytowe – polegające na zapewnieniu miejsca zamieszkania, wyżywienia oraz utrzymania czystości,
  • opiekuńcze – polegające na udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, podnoszeniu sprawności i aktywizowaniu mieszkańców poprzez rehabilitację leczniczą, pielęgnację i opiekę oraz umożliwienie korzystania z przysługujących uprawnień do świadczeń zdrowotnych, a także pomocy w załatwianiu spraw osobistych,
  • wspomagające – polegające na umożliwieniu udziału w terapii zajęciowej, realizacji potrzeb religijnych i kulturalnych, zapewnieniu warunków do rozwoju samorządności mieszkańców, stymulowaniu nawiązywania, utrzymywania i rozwijania kontaktu z rodziną i środowiskiem.

Szczegółowych informacji udziela dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Bielawie, ul. Żeromskiego 2, w godz. 7.30 – 15.30, tel. 74 833 41 31