herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

OIK prowadzi działania o charakterze specjalistycznym  i pomocowym do osób doświadczających przemocy oraz osób, które czasowo znalazły się w sytuacji kryzysowej.

OIK świadczy pomoc w formie:
– konsultacji interwencyjnych (rozmowa wspierająca – przez telefon, Internet i osobiście, udzielenie potrzebnych informacji, itp.),
– poradnictwa psychologicznego (terapia indywidualna, diagnoza problemu),
– terapii uzależnień,
– poradnictwa socjalnego,
– poradnictwa pedagogicznego,
– poradnictwa zawodowego,
– poradnictwa prawnego
– poradnictwa rodzinnego – spotkania konsultacyjno-terapeutyczne dla par i małżeństw,
– wsparcia dla osób doświadczonych stratą i samotnością,
– schronienia.

Z konsultacji interwencyjnych może skorzystać każdy, kto:
– doświadczył przemocy psychicznej, fizycznej, emocjonalnej, ekonomicznej,
– znajduje się w sytuacji kryzysowej,
– ma potrzebę porozmawiania o swoim problemie oraz uzyskania wsparcia.

MOŻNA KONTAKTOWAĆ SIĘ Z NAMI:
Osobiście: ul. Piastowska 1, 58-200 Dzierżoniów
Telefonicznie: 724 061 615, 74 833 98 95/ 74 833 98 96
e-mail: oik@pcprdzierzoniow.pl
Strona internetowa: www.pcprdzierzoniow.pl