herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Punkt Interwencji Kryzysowej

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Punkt Interwencji Kryzysowej jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej, usytuowaną w strukturze organizacyjnej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia w Dzierżoniowie przy ul. Piastowskiej 1.

Punkt Interwencji Kryzysowej udziela osobom potrzebującym doraźnej pomocy psychologicznej, socjalnej i prawnej, której celem jest przywrócenie równowagi psychicznej osób będących w sytuacji kryzysowej.

Podstawową grupę specjalistów mogących udzielić doraźnej pomocy w Punkcie stanowią:

  • psycholog,
  • pracownik socjalny,
  • prawnik,
  • pedagog.

Specjalistyczne porady prawne, psychologiczne czy pedagogiczne udzielane są po wcześniejszym uzgodnieniu terminu spotkania, a pomoc udzielana jest po przeprowadzeniu przez pracownika socjalnego diagnozy sytuacji kryzysowej.

W Punkcie Interwencji Kryzysowej pełnione są dyżury interwencyjne w formie dyżuru telefonicznego lub bezpośredniego kontaktu z osobą będącą w kryzysie.
Punkt dostępny jest dla osób będących w kryzysie od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30. W każdą środę prowadzony jest dodatkowo dyżur do godziny 17.00. Dyżury telefoniczne prowadzone są od poniedziałku do piątku od 7.30 do godz. 18.00.

tel. 74 833 16 14; 74 833 98 95 lub po godz. 15.30 tel. kom. 724 061 615.