herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Modernizacja kompleksu sportowego „Moje boisko-Orlik 2012” przy Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Projekt pn.: Modernizacja kompleksu sportowego „Moje boisko-Orlik 2012” przy Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie” współfinansowany jest ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki. 

Celem projektu jest modernizacja istniejącego kompleksu sportowego Orlik 2012 przy Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie, przy ul. Żeromskiego 41. Obiekt istnieje już ponad 10 lat i niektóre elementy uległy zużyciu, wymagają pilnego remontu i modernizacji. Z kompleksu boisk korzystają nie tylko uczniowie szkoły w ramach zajęć wychowania fizycznego, ale również mieszkańcy Bielawy. Obiekt z założenia jest ogólnodostępny.
W ramach projektu planowana jest modernizacja zaplecza socjalno-szatniowego, wymiana piłkochwytów oraz naprawa części boiska poliuretanowego. W zakresie prac przewidziano wymianę elewacji budynków szatniowych, naprawę dachu z wymianą świetlików, wymianę podłogi, ścianek działowych, tynki i malowanie wewnątrz budynków, wymianę oświetlenia zewnętrznego budynków, wymianę piłkochwytów oraz naprawę boiska do koszykówki.

Planowane efekty:
Odnowiony kompleks sportowy „Orlik 2012” będzie mógł być nadal używany w celu rozwoju kultury fizycznej i służyć w kolejnych latach nie tylko uczniom Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie jak również mieszkańcom miasta.

Planowana wartość projektu: 163 836 PLN
Maksymalna kwota dofinansowania: 60 300 PLN

Termin rzeczowej realizacji projektu: październik 2023