herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Rządowy program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” na lata 2022-2026 ” WEKTORY ŻYCIA”

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

flaga Polski i godło

Powiat Dzierżoniowski przystąpił do realizacji programu profilaktycznego Wektory życia realizowanego w ramach rządowego Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin Za życiem na lata 2022-2026, priorytet V. Koordynacja, edukacja, poradnictwo i informacja, zadanie 5.5. Świadome i odpowiedzialne rodzicielstwo – działania edukacyjne dla młodzieży szkół ponadpodstawowych.
Na podstawie porozumienia z Ministerstwem Edukacji i Nauki Powiat Dzierżoniowski otrzymał dotację celową w łącznej wysokości 6 080,00 zł na realizację zadań w projekcie, z czego:
a. 3 600,00 zł na zakup kursu Programu Wektory życia dla nauczycieli obejmującego 30 godzin szkolenia,
b. 2 480,00 zł na wynagrodzenia nauczycieli za przeprowadzenie psychoedukacyjnych warsztatów dla uczniów.
Program Wektory życia, który będzie realizowany do 31 sierpnia 2024 r., został przygotowany na podstawie najnowszych badań naukowych z dziedziny medycyny, biologii, psychologii, pedagogiki.
W ramach realizowanego działania przeprowadzone zostaną psychoedukacyjne warsztaty profilaktyczne z zakresu zdrowia prokreacyjnego dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Celem warsztatów jest  kształtowanie u uczniów postaw prozdrowotnych i prorodzinnych, wzmacnianie młodzieży w jej kondycji psychicznej i kompetencjach społecznych, a także wspomaganie wychowawczej roli rodziny. Warsztaty mają również za zadanie wspieranie  działań wychowawczo-profilaktycznych realizowanych przez dyrektorów szkół i nauczycieli.
Warsztaty, dla których przygotowano dwanaście różnorodnych scenariuszy, bazują na grach edukacyjnych i bogatym zestawie pomocy dydaktycznych, w tym aplikacjach webowych.

treść plakatu odpowiada treści artykułu

plakat Wektory Życia