herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 -2025

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Rok 2023

pasek z logami i opisem dofinansowania
Priorytet 3 „Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych i pedagogicznych”

Kierunek interwencji: 3.2. „Zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych i pedagogicznych”

Celem programu jest wsparcie finansowe ze środków budżetu państwa organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w obszarze zainteresowań dzieci i młodzieży przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.

Ze środków programu dofinansowane są następujące działania:
1. Zakup książek będących nowościami czytelniczymi.
2. Zakup nowych elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych.
3. Realizacja działań promujących czytelnictwo.

W roku 2023 wsparcie finansowe zostało udzielone następującym szkołom, dla których organem prowadzącym jest Powiat Dzierżoniowski:

Nazwa szkoły lub placówkiKwota wsparcia finansowegoWkład własnyRazem
I Liceum Ogólnokształcące im. Jędrzeja Śniadeckiego w Dzierżoniowie12 000,003 000,0015 000,00
Technikum Nr 3 w Dzierżoniowie-Zespół Szkół Nr 3 im. Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej w Dzierżoniowie12 000,003 000,0015 000,00
Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 2 w Dzierżoniowie – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Dzierżoniowie3 000,00750,003 750,00
Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 2 w Piławie Górnej – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. ks. Jana Twardowskiego w Piławie Górnej3 000,00750,003 750,00
OGÓŁEM30 000,007 500,0037 500,00

Rok 2022

Priorytet 3 „Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych i pedagogicznych”.

Kierunek interwencji: 3.2. „Zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych i pedagogicznych”

Celem programu jest wsparcie finansowe ze środków budżetu państwa organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w obszarze zainteresowań dzieci i młodzieży przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.

Ze środków programu dofinansowane są następujące działania:

  1. Zakup książek będących nowościami czytelniczymi.
  2. Zakup nowych elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych.
  3. Realizacja działań promujących czytelnictwo.

W roku 2022 wsparcie finansowe zostało udzielone następującym szkołom, dla których organem prowadzącym jest Powiat Dzierżoniowski:

Technikum w Bielawie – Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie:

  • Kwota wsparcia finansowego: 12 000,00 zł
  • Wkład własny: 3 000,00 zł
  • Razem: 15 000,00 zł

Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Edukacyjnego w Dzierżoniowie – Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna Filia w Dzierżoniowie:

  • Kwota wsparcia finansowego: 3 000,00 zł
  • Wkład własny: 750,00 zł
  • Razem: 3 750,00 zł