herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „AKTYWNA TABLICA”

Dodano: Aktualizacja: Tekst:


Program finansowany jest w 80% ze środków budżetu państwa  i w 20% z wkładu własnego organu prowadzącego.

– Koszt przedsięwzięcia: 113 750,00 zł
– Dotacja celowa: 91 000,00 zł
– Wkład własny: 22 750,00 zł

Głównym celem Programu jest rozwijanie kompetencji uczniów i nauczycieli przez wykorzystywanie w procesie dydaktycznym nowoczesnego sprzętu, nowoczesnych pomocy dydaktycznych oraz narzędzi do terapii, wybranych przez szkoły zgodnie z ich zdefiniowanymi potrzebami.

Realizowane zadanie – zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii dla:
– Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bolesława Chrobrego w Bielawie
– Technikum Nr 1 w Dzierżoniowie – Zespołu Szkół Nr 1 im. prof. Wilhelma Rotkiewicza w Dzierżoniowie
– Technikum Nr 3 w Dzierżoniowie – Zespołu Szkół Nr 3 im. Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej w Dzierżoniowie
– Branżowej Szkoły I Stopnia Specjalnej Nr 3 w Dzierżoniowie – Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dzierżoniowie
– Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 2 w Dzierżoniowie – Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dzierżoniowie

W ramach zadania zakupione zostaną laptopy, interaktywne monitory dotykowe oraz pomoce dydaktyczne i narzędzia do terapii uczniów.
Ponadto nauczyciele ze szkół objętych wsparciem będą uczestniczyć w konferencjach i szkoleniach z zakresu stosowania TIK w nauczaniu oraz w międzyszkolnych sieciach współpracy nauczycieli stosujących TIK w nauczaniu.