herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Przedsięwzięcie Ministra Edukacji i Nauki „POZNAJ POLSKĘ”

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

 

Celem przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę” dofinansowanego ze środków budżetu państwa jest wsparcie organów prowadzących szkoły w realizacji zadań mających na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez organizację wycieczek szkolnych umożliwiających poznawanie Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki.
– Koszt przedsięwzięcia: 9 640,00 zł.
– Dotacja celowa: 7 712,00 zł.
– Wkład własny: 1 928,00 zł.

Przyznane środki finansowe przeznaczone są na dofinansowanie wycieczek szkolnych dla:
1.Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 2 w Dzierżoniowie – Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Dzierżoniowie,
2.Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 3 w Dzierżoniowie – Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Dzierżoniowie,
3.Szkoła Specjalna Przysposabiająca Do Pracy w Dzierżoniowie – Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Dzierżoniowie.

Programy wycieczek szkolnych obejmują punkty edukacyjne określone przez Ministra Edukacji i Nauki.