herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Przedsięwzięcie Ministra Edukacji i Nauki „POZNAJ POLSKĘ”

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Celem przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę” dofinansowanego ze środków budżetu państwa jest wsparcie organów prowadzących szkoły w realizacji zadań mających na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez organizację wycieczek szkolnych umożliwiających poznawanie Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki.

– Koszt przedsięwzięcia: 143 134,00 zł.
– Dotacja celowa: 100 097,00 zł.
– Wkład własny: 43 037,00 zł.

Przyznane środki finansowe przeznaczone są na dofinansowanie wycieczek szkolnych dla:
– I Liceum Ogólnokształcącego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Dzierżoniowie.
– II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Dzierżoniowie.
– Technikum w Bielawie – Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie.
– Technikum Nr 1 w Dzierżoniowie – Zespół Szkół Nr 1 im. prof. Wilhelma Rotkiewicza w Dzierżoniowie.
– Technikum Nr 2 w Dzierżoniowie – Zespół Szkół Nr 2 im. Tadeusza Kotarbińskiego w Dzierżoniowie.
– Technikum Nr 3 w Dzierżoniowie – Zespół Szkół Nr 3 im. Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej w Dzierżoniowie.
– Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 2 w Dzierżoniowie – Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Dzierżoniowie
– Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 2 w Piławie Górnej- Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy im. ks. J. Twardowskiego w Piławie Górnej.

Programy wycieczek szkolnych obejmują punkty edukacyjne określone przez Ministra Edukacji i Nauki.