herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

organizacje pozarządowe

Gala z okazji 10-lecia Spółdzielni Socjalnej Arte

16 grudnia w teatrze robotniczym w Bielawie odbyła się gala z okazji 10-lecia działalności Wielobranżowej Spółdzielni Socjalnej „Arte”.

Grafika NGO

Organizacje pozarządowe z terenu powiatu doskonaliły swoje kompetencje

W ubiegły czwartek przedstawiciele organizacji pozarządowych z terenu powiatu dzierżoniowskiego uczestniczyli w warsztatach pod nazwą „Delegowanie zadań w organizacjach pozarządowych”.

Honorowi Dawcy Krwi w Dzierżoniowie – profilaktyka wśród młodzieży

W dniach 24-31 października Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi w Dzierżoniowie w ramach realizacji zadania publicznego oraz działań związanych z profilaktyką zdrowotną wśród młodzieży zorganizowało konkurs wiedzy pn. „Wolny od używek – używkom mówię zdecydowane NIE”.

Grafika NGO

Zmiana terminów konsultacji dla organizacji pozarządowych

Uległy zmianie terminy dyżurów doradczych i szkoleniowych dla organizacji pozarządowych z terenu Powiatu Dzierżoniowskiego.

Ostatnie miejsca na warsztaty dla NGO

Pozostały dwa ostatnie miejsca na warsztaty dla organizacji pozarządowych z terenu powiatu dzierżoniowskiego pn. „Delegowanie zadań w organizacjach pozarządowych", które poprowadzi przedstawiciel Fundacji Merkury z Wałbrzycha - Sławomir Wieteska.

Bezpłatne warsztaty dla organizacji pozarządowych

Fundacja "Merkury" i Powiat Dzierżoniowski zapraszają organizacje pozarządowe z terenu powiatu dzierżoniowskiego na szkolenie pn. „Delegowanie zadań w organizacjach pozarządowych"

Obywatelski monitoring funduszy europejskich

Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych (OFOP) apeluje do organizacji w całym kraju o mobilizację oraz do włączenia się w pracę komitetów monitorujących programy finansowane z funduszy europejskich.

Spotkanie integracyjne „Pszczela praca Nas wzbogaca”

„Pszczela praca Nas wzbogaca” to przesłanie wydarzenia integracyjnego zorganizowanego dla organizacji pozarządowych z terenu powiatu dzierżoniowskiego przez starostę, wójtów, burmistrzów oraz Fundację Merkury z Wałbrzycha w ramach podpisanej umowy partnerskiej.

Grafika NGO

Można zgłaszać uwagi do oferty złożonej przez Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej SZPICA

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej przez Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej SZPICA na realizację zadania publicznego z obszaru kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „Udział mieszkańców powiatu dzierżoniowskiego w obchodach Narodowego Święta Niepodległości”.

Bezpłatne warsztaty dla organizacji pozarządowych

Informujemy, że są jeszcze wolne miejsca na bezpłatne warsztaty z kompetencji miękkich pn. „Delegowanie zadań w organizacjach pozarządowych”

Grafika NGO

Konsultacje projektu Programu współpracy Powiatu Dzierżoniowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023

Zarząd Powiatu Dzierżoniowskiego ogłasza przeprowadzenie konsultacji projektu „Programu współpracy Powiatu Dzierżoniowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023”

Obchody Święta Wojska Polskiego

Przedstawiciele samorządu Powiatu Dzierżoniowskiego uczcili 102. rocznicę Bitwy Warszawskiej oraz Święto Wojska Polskiego.