herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

organizacje pozarządowe

Grafika promująca artykuł o sprawie rozwodowej

Sprawa rozwodowa – wykład Fundacji Togatus PRO BONO

Fundacja Togatus PRO BONO, która prowadzi w powiecie dzierżoniowskim punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej zachęca do wysłuchania wykładu na temat orzekania rozwodu, skutkach majątkowych wywołanych wyrokiem rozwodowym oraz o poszczególnych etapach prowadzących do rozprawy, podczas której małżeństwo może być w świetle prawa rozwiązane wyrokiem Sądu.

Zdjęcie grupy uczestników szkolenia

Odbyło się szkolenie dla organizacji pozarządowych z terenu powiatu dzierżoniowskiego

30 marca w budynku Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie odbyło się szkolenie pod tytułem "O czym każdy społecznik wiedzieć powinien".

Zdjęcie uczestników wydarzenia zasiadających przy wielkanocnych stołach

Śniadanie Wielkanocne Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Dzierżoniów

31 marca w Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie odbyło się wielkanocne spotkanie członków Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Dzierżoniów.

Grafika NGO

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku

Zarządu Powiatu Dzierżoniowskiego rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Dzierżoniowskiego w roku 2023 w zakresie ochrony i promocji zdrowia, działań na rzecz osób niepełnosprawnych i osób starszych, ratownictwa i ochrony ludności oraz promocji i organizacji wolontariatu.

Szkolenie dla organizacji pozarządowych z terenu powiatu dzierżoniowskiego

Wydział Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie zaprasza do udziału w szkoleniu dla organizacji pozarządowych z terenu powiatu dzierżoniowskiego.

Szkolenie dla organizacji pozarządowych z terenu powiatu dzierżoniowskiego

Wydział Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie zaprasza do udziału w szkoleniu dla organizacji pozarządowych z terenu powiatu dzierżoniowskiego, które poprowadzi przedstawiciel Fundacji Merkury z Wałbrzycha.

Rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2023

Zarząd Powiatu Dzierżoniowskiego rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Dzierżoniowskiego w roku 2023 dla organizacji pozarządowych.

Skorzystaj z aplikacji „Bezpłatna porada prawna online”

Fundacja „Togatus Pro Bono”, świadcząca na zlecenie Powiatu Dzierżoniowskiego nieodpłatne porady prawne dla mieszkańców naszego regionu, zachęca do korzystania z aplikacji pod nazwą „Bezpłatna porada prawna online”.

27 lutego obchodzimy Światowy Dzień Organizacji Pozarządowych

Organizacje pozarządowe w Powiecie Dzierżoniowskim działają w obszarach między innymi kultury, sportu, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, rozwiązywania problemów uzależnień i pomocy dla osób z niepełnosprawnością.

Powiat Dzierżoniowski w 2022 i 2023 roku

Zachęcamy do obejrzenia materiałów wideo przygotowanych przez Telewizję Sudecką i portal Doba.pl na temat najważniejszych wydarzeń, jakie miały miejsce w Powiecie Dzierżoniowskim w 2022 roku oraz o tym co przed nami w najbliższych miesiącach.

Grafika NGO

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku

Zarząd Powiatu Dzierżoniowskiego rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Dzierżoniowskiego w roku 2023 w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Publikacje opracowane przez Polski Instytut Rozwoju Społecznego i Gospodarczego

Zachęcamy do zapoznania się opracowaniami stworzonymi przez fundację działającą w celu wzmacniania wspólnoty narodowej, rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i dbałości o dobro wspólne.