herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

organizacje pozarządowe

Grafika NGO

Można zgłaszać uwagi do oferty złożonej przez Stowarzyszenie Sudeckie Towarzystwo Fotograficzne

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej przez Stowarzyszenie Sudeckie Towarzystwo Fotograficzne na realizację zadania publicznego z obszaru kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „POWIAT W OBIEKTYWIE”.

Grafika NGO

Można zgłaszać uwagi do oferty złożonej przez Stowarzyszenie Poloneziaki

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej przez Stowarzyszenie Poloneziaki – Tradycja i Współczesność na realizację zadania publicznego z obszaru kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „HOCKI-KLOCKI-DOBRANOCKI”.

NGO – możliwość zgłoszenia uwag do oferty

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej przez Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska Hufiec ZHP Ziemi Dzierżoniowskiej na realizację zadania publicznego z obszaru ochrony i promocji zdrowia.

Znaleziono kluczyki do samochodu

Biuro Rzeczy Znalezionych przy Starostwie Powiatowym w Dzierżoniowie informuje, iż 26 kwietnia w godzinach między 12:00-13:00 na drodze Dzierżoniów-Bratoszów w okolicy ronda znaleziono kluczyki do samochodów osobowych marki BMW oraz Citroen.

Śniadanie Wielkanocne Polskiego Związku Niewidomych w Dzierżoniowie

W internacie Zespołu Szkół nr 2 im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Dzierżoniowie odbyło się wielkanocne spotkanie członków Polskiego Związku Niewidomych.

Edukacja prawna – nieodpłatna pomoc prawna

Działające na terenie powiatu dzierżoniowskiego Niezależne Forum Doradczo – Szkoleniowe przeprowadziło w marcu interesujące działania edukacyjne. Były one skierowane do młodzieży, seniorów, a także do obywateli Ukrainy, którzy na naszym terenie znaleźli schronienie przed wojną.

Zdjęcie fragmentu ulicy z namalowanym farbą symbolem osoby siedzącej na wózku inwalidzkim

Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych – nabór uzupełniający

Starosta Dzierżoniowski ogłasza nabór kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, którego celem jest uzupełnienie składu Rady.

Przekaż 1% podatku dla organizacji pożytku publicznego z Powiatu Dzierżoniowskiego

Nie wiesz na kogo przekazać 1 % podatku dochodowego? Wesprzyj organizacje pożytku publicznego z naszego terenu!

Szkolenie dla organizacji pozarządowych z terenu powiatu dzierżoniowskiego

18 stycznia 2022 roku w budynku Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie odbyło się szkolenie dotyczące obowiązku zgłaszania beneficjentów rzeczywistych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, czyli członków zarządów, rad, fundatorów.

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej

Starosta Dzierżoniowski zaprasza do udziału w pracach komisji konkursowej opiniującej oferty złożone do otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Dzierżoniowskiego w roku 2022.

Konkurs ofert na organizację zadań publicznych powiatu

17 stycznia Zarząd Powiatu Dzierżoniowskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na organizację zadań publicznych powiatu w 2022 roku.

Szkolenie dla organizacji pozarządowych z terenu powiatu dzierżoniowskiego

Prowadzisz stowarzyszenie lub fundację zarejestrowaną w KRS? UWAŻAJ, gdyż jest nowy bardzo ważny obowiązek!!