herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Archiwum: wrzesień 2021

Sesja Rady Powiatu Dzierżoniowskiego

28 września odbyła się sesja Rady Powiatu Dzierżoniowskiego, której głównym tematem było gospodarowanie nieruchomościami powiatu i Skarbu Państwa.

Święto rzemieślnicze w Bielawie

24 września w Szkole Cechu Rzemiosł Różnych odbyła się uroczystość pasowania uczniów klas pierwszych, połączona z wręczeniem świadectw czeladniczych absolwentom Branżowej Szkoły I Stopnia CRRiMP. Tego dnia nastąpiło również otwarcie sali terapeutycznej i podsumowanie projektu „Rzemieślnicy Górą”.

Z prawem na Ty

Dnia 24 września Stowarzyszenie Niezależne Forum Doradczo-Szkoleniowe przeprowadziło kolejne spotkania edukacyjne w Zespole Szkół Nr 2 w Dzierżoniowie oraz Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie.

Uwaga na fałszywe SMS-y

W ostatnich dniach pojawia się coraz więcej informacji dotyczących fałszywych wiadomości SMS lub na portalach internetowych, których celem jest wyłudzenie danych.

Starostwo Powiatowe - rynek

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej przez Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej – Ognisko Sowa – w Bielawie na realizację zadania publicznego z obszaru wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. „Wiatrówka”

Dzień Otwarty Inżyniera Budownictwa

Za nami Dzień Otwarty Inżyniera Budownictwa, który na naszym terenie odbył się 25 września w punkcie konsultacyjnym w Starostwie Powiatowym w Dzierżoniowie.

22 Powiatowy Rajd Pieczonego Ziemniaka

Ponad 350 osób pokonało trasy turystyczne w ramach 22 edycji Powiatowego Rajdu Pieczonego Ziemniaka. Najwięcej uczestników zmierzyło się z liczącą 7 kilometrów trasą „Muflonik”, która skierowana była dla rodzin z dziećmi.

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Starosta Dzierżoniowski ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. ochrony powietrza oraz ochrony przed hałasem w Wydziale Ochrony Środowiska i Rozwoju.

Ogłoszenie Burmistrza Bielawy w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Zachęcamy mieszkańców do składania wniosków i uwag do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie bielawskiej oczyszczalni ścieków i ekologicznego centrum odzysku w Bielawie.

Widok z lotu ptaka na miasto Dzierżoniów

Ponadlokalna Strategia Rozwoju Aglomeracji Dzierżoniowskiej 2030

Zapraszamy do zapoznania się z projektem Strategii i Obwieszczeniem Zarządu Stowarzyszenia Ziemia Dzierżoniowska.

Dzień Otwarty Inżyniera Budownictwa – 25 września

Już w tę sobotę 25 września odbędzie się ogólnopolska akcja Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa pod hasłem "Budowa, eksploatacja, remont Twojego obiektu". Przypominamy, że do tej inicjatywy przyłączyło się także Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie.

Rozpoczęła się Kwalifikacja Wojskowa 2021

22 września rozpoczęła się kwalifikacja wojskowa dla młodych osób zamieszkałych na terenie powiatu dzierżoniowskiego.