herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Archiwum: listopad 2015

Uczniowie korzystają z nowego sprzętu

Wszystkie powiatowe szkoły mają nowocześnie wyposażone gabinety profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej. Nowy sprzęt został zakupiony za środki zewnętrzne pozyskane na ten cel przez powiat dzierżoniowski.

Informacja z posiedzenia Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

W dniu 27 listopada w sali szkoleniowej ośrodka „Sowie Gniazdo” w Rościszowie odbyło się z inicjatywy sekretarza Gminy Pieszyce spotkanie w ramach funkcjonowania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Przebudowa drogi Pieszyce – Bielawa zakończona

Dobiegł końca I etap przebudowy drogi powiatowej z Pieszyc do Bielawy. Koszt prac na odcinku 2,1 km wyniósł 5,9 mln zł. Była to największa tegoroczna inwestycja drogowa powiatu dzierżoniowskiego, na realizację której powiat pozyskał połowę potrzebnej kwoty ze „schetynówek”.

Eksperci ocenili CAF w Starostwie

Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie przystąpiło do kolejnego etapu wdrażania modelu CAF. To proces poświadczania zastosowania jakości CAF prowadzony przez ekspertów zewnętrznych.

Uczą się programowania

Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie jest jedną z 16 szkół w całej Polsce, które zakwalifikowały się do udziału w innowacyjnym projekcie finansowanym przez Ministerstwo Cyfryzacji.

Wypełnili ankiety, wygrali czujniki dymu

Znamy zwycięzców konkursu organizowanego przez Starostę Dzierżoniowskiego i Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej, w którym 20 mieszkańców powiatu otrzyma czujniki dymu.

Radni obradowali

Środki zewnętrzne, ochrona środowiska i realizacja zadań oświatowych – tymi sprawami zajmowali się radni powiatowi podczas sesji, która odbyła się 24 listopada.

Informacja o przeprowadzonej lustracji w 2015 r.

W dniu 20 listopada Powiatowy Zespół ds. bieżącej koordynacji działań w zakresie ochrony zabytków w razie przewidywanych i realnych zagrożeń zgodnie z rocznym planem działania dokonał w gminie Pieszyce lustracji Specjalistycznego Szpitala Chorób Płuc w Rościszowie.

Spotkanie w sprawie szpitala

Zarząd Powiatu, samorządowcy Ziemi Dzierżoniowskiej i prezes Szpitala Powiatowego w Dzierżoniowie w czwartek 19 listopada spotkali się, by rozmawiać o sytuacji i planach rozwoju placówki leczniczej.

Posiedzenie komisji bezpieczeństwa

Omówienie systemu przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę było wiodącym tematem posiedzenia Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, które odbyło się 17 listopada.

Ekologicznie w Ośrodku

Mniej zanieczyszczeń powietrza i więcej oszczędności – to główne efekty tegorocznej termomodernizacji w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Piławie Górnej. Prace będą kontynuowane w przyszłym roku, a powiat dzierżoniowski zapłaci za nie jedynie 20% wartości.

Otrzymali odznaczenia państwowe

Starosta Janusz Guzdek i wicestarosta Marek Piorun zostali uhonorowani Odznakami Honorowymi za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego nadanymi przez Ministra Administracji i Cyfryzacji.