herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Ochrona Zabytków

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Ochrona Zabytków w aspekcie zarządzania kryzysowego

Ochrona zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych polega na planowaniu, przygotowaniu i realizacji przedsięwzięć zapobiegawczych, dokumentacyjnych, zabezpieczających, ratowniczych i konserwatorskich, mających na celu ich uratowanie przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub zaginięciem.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
 • Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane;
 • Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia;
 • Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej;
 • Ustawa z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym;
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Ochrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin.
 • Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie organizacji i sposobu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych.
 • Zarządzenie Nr 31/2012 Starosty Dzierżoniowskiego z dnia 11 lipca 2012 r w sprawie powołania Powiatowego Zespołu ds. bieżącej koordynacji działań w zakresie ochrony zabytków w razie przewidywanych i realnych zagrożeń.

W powiecie dzierżoniowski w roku 2015 został opracowany „Plan ochrony zabytków w powiecie dzierżoniowskim na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych”. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie plan został uzgodniony z :

 • Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków – Delegatura w Wałbrzychu,
 • Szefem Obrony Cywilnej Województwa Dolnośląskiego.

Dokument jest stale aktualizowany oraz konsultowany z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. W latach 2016 – 2020 dokonano aktualizacji planu poprzez weryfikację poszczególnych wykazów zabytków. Plan składa się z dwóch części opisowej i graficznej.

Dokument zawiera m.in:

 • podstawę prawną do opracowania planów ochrony zabytków, na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych;
 • rodzaj zasobów i sposób rozmieszczenia zabytków oraz stopień ich spodziewanego zagrożenia;
 • wnioski z analizy rozmieszczenia i zagrożenia zabytków oraz sposób ich ochrony;
 • wykaz jednostek, instytucji, organizacji i rzeczoznawców przewidzianych do przeciwdziałania niszczenia zabytków w razie zagrożenia;
 • procedurę współdziałania, powiadamiania oraz łączności pomiędzy instytucjami oraz służbami;
 • procedurę informowania o stratach;
 • wykaz zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków na terenie powiatu dzierżoniowskiego;
 • kierunki działań zmierzających do poprawy stanu zabezpieczenia dóbr kultury;
 • wykaz zabytków ruchomych wpisanych do rejestru zabytków na terenie powiatu dzierżoniowskiego;
 • wykaz najcenniejszych zabytków nieruchomych powiatu dzierżoniowskiego, podlegających zabezpieczeniu na wypadek konfliktu zbrojnego;
 • wykaz stanowisk archeologicznych wpisanych do rejestru zabytków na terenie powiatu dzierżoniowskiego;
 • wykaz zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków podlegających oznakowaniu znakiem Konwencji Haskiej;
 • mapę poglądową planu ochrony zabytków.
 • wykaz zabytków podlegających oznakowaniu

W planie zawarty jest również wykaz obiektów, które w opinii konserwatora zabytków powinny zostać objęte szczególną ochroną i opieką, dlatego z tego tytułu podlegają obowiązkowi oznakowania znakiem konwencji haskiej. Takich obiektów w powiecie dzierżoniowskim jest 60.

ZABYTKI NIERUCHOME WPISANE DO REJESTRU ZABYTKÓW PODLEGAJĄCYCH OZNAKOWANIU ZNAKIEM KONWENCJI HASKIEJ

znak konwencji haskiej

SCHEMAT GRAFICZNY

mapaduza

I Miasto Dzierżoniów

 1. Kościół Świętego Jerzego – ul. Miodowa 3
 2. Kościół NMP Maryi Matki Kościoła – ul. Świdnicka 20
 3. Kościół Św. Trójcy – kościół pomocniczy Kościoła NMP Maryi Matki Kościoła – ul. I. Daszyńskiego 23
 4. Klasztor poaugustiański – ul. Garncarska 16
 5. Poaugustiański kościół pw. Niepokalanego Poczęcia NMP – ul. Klasztorna
 6. Ratusz – Rynek 1
 7. Wieża ratuszowa- Rynek 2
 8. Sukiennice – Rynek 2
 9. Mury obronne- Rynek 16

II Miasto Bielawa

 1. Kościół parafialny pw. Wniebowzięcia NMP –Pl. Kard. Stefana Wyszyńskiego 1/ Pl. Wolności 130
 2. Kościół ewangelicki pw. Bożego Ciała – Pl. Kościelny
 3. Pałac – ul. Korczaka 4
 4. Pałac – ul. Piastowska 24
 5. Pałac fabrykancki – Pl. Wolności 22
 6. Pałac fabrykancki – Pl. Wolności 148
 7. Pensjonat – ul. Nowobielawska 89

III Gmina Łagiewniki

 1. Kościół parafialny pw. Świętego Józefa Oblubieńca NMP – Łagiewniki – ul. Kłodzka 3
 2. Kościół pomocniczy pw. MB Częstochowskiej – Łagiewniki- ul. Jedności Narodowej
 3. Dwór konwersów cysterskich – Łagiewniki – Nadrzeczna 27
 4. Pałac Łagiewniki – ul. Nadrzeczna 27
 5. Kościół parafialny pw. Świętego Piotra i Pawła – Radzików 4 – Radzików
 6. Pałac – Sokolniki 10 – Sokolniki
 7. Kościół filialny pw. NMP Królowej Polski- Ligota Wielka
 8. Kościół filialny pw. Trójcy – Stoszów

IV Miasto Piława Górna

 1. Kościół pw. Świętego Marcina- ul. H. Sienkiewicza 32

V Miasto Pieszyce

 1. Kościół parafialny pw. Świętego Antoniego – ul. ks. Prałata Franciszka Bieleckiego 1
 2. Kościół parafialny pw. Świętego Jakuba – Pl. Zamkowy 11
 3. Kościół filialny pw. Aniołów Stróżów – Kamionki
 4. Kościół filialny pw. Świętego Jana Nepomucena – Piskorzów 42 A – Pieszyce
 5. Kościół parafialny pw. Świętego Bartłomieja- Rościszów
 6. Pałac – Pl. Zamkowy
 7. Sanatorium Przeciwgruźlicze – Rościszów 11, Pieszyce

VI Miasto i Gmina Niemcza

 1. Kościół pw. Świętego Wojciecha – ul. Gumińska – Niemcza
 2. Zamek- ul. Królowej Jadwigi 9 – Niemcza
 3. Mury obronne – Niemcza
 4. Baszta Bramy Górnej – ul. B. Chrobrego 3- Niemcza
 5. Ratusz – Rynek 10- Niemcza
 6. Pałac w Piotrówku- Niemcza
 7. Arboretum w Wojsławicach – Wojsławice 2 – Niemcza
 8. Kościół parafialny pw. Świętej Jadwigi – Gilów 42, Niemcza
 9. Dwór – Gola Dzierżoniowska 74
 10. Pałac Kietlin 28 -Niemcza
 11. Kościół parafialny pw. NMP Królowej Polski – ul. Zdrojowa 26-Przerzeczyn Zdrój
 12. Kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa – Wilków Wielki
 13. Dwór – Wilków Wielki

VII Gmina Dzierżoniów

 1. Kościół filialny pw. Świętego Piotra i Pawła – Dobrocin
 2. Pałac – ul. Ogrodowa – Dobrocin
 3. Pałac – Jodłownik 12- Jodłownik
 4. Kościół Narodzenia NMP – Kiełczyn 44 – Kiełczyn
 5. Plebania – Kiełczyn 44- Kiełczyn
 6. Pałac – Kiełczyn 13- Kiełczyn
 7. Kościół filialny pw. Świętego Jana Chrzciciela – ul. Pocztowa 4 Mościsko
 8. Kościół filialny pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa – Nowizna
 9. Kościół parafialny pw. Świętej Jadwigi – ul. Bielawska 64 – Ostroszowice
 10. Kościół filialny pw. Świętej Trójcy – Owiesno
 11. Kościół parafialny pw. Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej – ul. Główna 89 – Piława Dolna
 12. Kościół filialny pw. Świętego Józefa – Roztocznik
 13. Pałac – Tuszyn 47- Tuszyn
 14. Kościół filialny pw. Świętego Bartłomieja – Uciechów
 15. Dwór – ul. Wrocławska 5 – Uciechów