herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Powiatowa Komisja Bezpieczeństwa i Porządku

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Skład Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

Przewodniczący Komisji – Grzegorz Kosowski, starosta dzierżoniowski
W przypadku nieobecności Przewodniczącego Komisji, jego zadania wynikające z niniejszego Zarządzenia wykonuje wicestarosta.

Delegaci Rady Powiatu:
– Izabela Piwko – Zadrożna;
– Dariusz Gortych

Przedstawiciele miejscowej społeczności:
– Krzysztof Serek – Dyrektor Aresztu Śledczego w Dzierżoniowie;
– Maciej Smolarz – Prezes Zarządu NZOZ Szpitala Powiatowego w Dzierżoniowie Sp. z o.o.;
– Elżbieta Jabrzyk – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia w Dzierżoniowie.

Przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji:
– insp. Monika Kudła-Myślicka, Komendant Powiatowy Policji w Dzierżoniowie;
– asp. szt. Dariusz Szmigielski, naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Dzierżoniowie.

Powołani do udziału w pracach Komisji z głosem doradczym:
– Dariusz Kucharski, Burmistrz Dzierżoniowa;
– Marek Chmielewski, Wójt Gminy Dzierżoniów;
– Andrzej Hordyj, Burmistrz Bielawy;
– Jarosław Węgłowski, Burmistrz Niemczy;
– Krzysztof Chudyk, Burmistrz Piławy Górnej;
– Jarosław Tyniec, Wójt Gminy Łagiewniki;
– Dorota Konieczna-Enozel, Burmistrz Pieszyc,
– Grażyna Wójcik, dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie;
– st.kpt. Sławomir Dudziński, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie;
– Halina Mądra, dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Dzierżoniowie
– Czesław Barwicki, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Dzierżoniowie
– Krzysztof Umiński, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Dzierżoniowie
– Tomasz Morawiecki, dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Dzierżoniowie
– Bartosz Szeremeta – Prezes Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie

W pracach Komisji uczestniczy przedstawiciel Prokuratury Rejonowej w Dzierżoniowie – Tomasz Fedorszczak, Prokurator Rejonowy w Dzierżoniowie.
Komisja przy wykonywaniu swoich zadań może współpracować z samorządami gmin z terenu powiatu, a także ze stowarzyszeniami, fundacjami, kościołami i związkami wyznaniowymi oraz innymi organizacjami i instytucjami.

Kierunki działania powiatu dzierżoniowskiego zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego określa uchwalony przez Radę Powiatu Dzierżoniowskiego Powiatowy Program zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli  i porządku publicznego „Bezpieczna Gmina – Bezpieczny Powiat”Uchwała Nr XXIX/216/21 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 27 kwietnia 2021 roku.

Nie później niż do końca stycznia następnego roku kalendarzowego starosta składa radzie powiatu sprawozdanie z działalności komisji za rok ubiegły. Sprawozdanie starosty ogłasza się w wojewódzkim dzienniku urzędowym.